Održan drugi radni sastanak UONO-a Vukovarsko-srijemske županije

Predsjednik udruge Ivica Kalistović je zahvalio nazočnima na odazivu i upoznao ih sa Pismom očitovanja Općine Drenovci o domaćinstvu i o spremnosti da pomognu u organizaciji 5. Natjecanja orača Vukovarsko-srijemske županije, i u tu svrhu će imenovati Organizacijski odbor koji će usko surađivati sa UONO VSŽ. Također je i ispred udruge osnovan Organizacijski odbor koji će olakšati i ubrzati rad udruge na organizaciji natjecanja.

Gospodin Berislav Landeka je obavijestio nazočne da je tvrtka «Novocommerce» prihvatila sponzorstvo nad ovom manifestacijom i osigurati će nagrade, a prirediti će i prezentaciju strojeva iz svoga prodajnog programa.

U raspravu su se uključili i drugi članovi posebno gospodin Klem, načelnik Općine Nijemci koji je istaknuo važnost ove manifestacije kao promocije seoskog turizma i želju da se uključi što više ljudi i da to postane turistička atrakcija, a ujedno i jedna vrsta edukacije, pa u konačnici i sporta, jer je to ipak natjecanje i dao je prijedlog da se razmisli o mogućem prijelaznom peharu (skulptura orača).

Predložena je i mogućnost pojave konjske zaprege kao i to da prvu brazdu naprave konji, što bi podsjetilo na početke oranja. Spomenuta je i važnost uključivanja što više sponzora koji bi mogli financijski rasteretiti udrugu i povećati obim nagrada. Daljnje teme su bile vezane za: suce, parcelu, medije, obradu podataka, … Dogovoreno je da se održi trening s natjecateljima i to dan prije natjecanja.

Sastanak je zaključen sa dogovorom o obaveznom novom sastanku najkasnije do 9. srpnja 2007.

Odsjek HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije,
Đuro Cerovčec, dipl. inž. agr., stručni suradnik za mehanizaciju

Pripremi za ispis