„Dani polja pšenice i ječma“

Ovakve se manifestacije odvijaju da bi se njihovi članovi  što više upoznali sa najnovijim mogučnostima u korištenju novih kultivara i tehnologija na svojim OPG-ima.

Kao i do sada i na ovim su se „Danima polja pšenice i ječma“ mogle vidjeti nove mogučnosti priznatih sorti koje će u budućnosti biti u proizvodnji na našim poljima. Na ovakvim posjetima međusobno se izmjenjuju iskustva naših poznatih stručnjaka-oplemenjivača i proizvođača.

Odsjek HZPSS-a Koprivniočko-križevačke županije
Antun Tomašević
, dipl. ing., rukovoditelj Odsjeka

Pripremi za ispis