Interreg IIIA – Edukacija školske omladine

Predavanja su održana u jedan dan 9.05 2007g. , u dvije osnovne škole, O:Š: Pregrada – područna škola Benkovo i O.Š. Radoboj. Predavanja prilagođena uzrastu djece održala je kolegica dipl. ing agr. Ivana Ilijaš iz Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje uz pomoć naših kolega Mr. Luke Čuljka i dipl. ing agr. Nenada Kantocija .

IIIA_1.jpg

Djeci je posebno bilo interesantno glasanje ptica koje žive u voćnjacima, te su i sama prepoznala neke od njih. Zanimljivo je bilo i čuti kako su djeca ozbiljnija i ekološki osvještenija nego puno odraslih, te prirodu vide na puno ljepši način.

Najzanimljiviji dio bio je, naravno, odlazak u dvorište škole, gdje je održana demonstracija sadnje. Pred svaku školu posađena su tri drveta starih sorata, opet uz svesrdnu pomoć malih voćara.

Svaki učenik pritom je dobio časopis“ Jabuka“, kao i mali poučni list – letak, kao dio promotivnog materijala, koji je također napravljen u sklopu promotivnog materijala projekta.

Zahvaljujemo se učiteljicama osnovnih škola koje su prepoznale vrijednost ovakvog poučavanja školske omladine, sa željom da se ove aktivnosti nastave i sažive  nakon službenog završetka projekta.

Odsjek HZPSS-a Krapinsko-zagorske županije
Dipl. ing agr. Georg Gal, stručni savjetnik   

Pripremi za ispis