Ishrana povrća i gnojidba

Samo pravilno ishranjena biljka može ostvariti svoj genetski potencijal i dati očekivane prinose.

image001.jpg

Opskrbljenost biljaka mineralnim tvarima ovisna je o usvojenoj količini hranjivih elemenata, ali i njihovoj pokretljivosti, te sposobnosti premještanja unutar biljke.

Razlikujemo: Akropetalni smjer premještanja hraniva: svi elementi su u tom smjeru (od korijena prema vrhu) dobro pokretljivi. Bazipetalni smjer (od vrha izdanka prema korijenu), većina elemenata je dobro do umjereno pokretljiva.

image003.jpg

Ima i onih elemenata koji se teško premještaju. Folijarna ishrana biljaka takvim elementima je otežana ili nije moguća.

Pokretljivost elemenata

U nedostatku hranjivih elemenata prilikom formiranja novih organa, posebno fotosintetskog aparata i reprodukcijskih organa, biljke su sposobne premještati tvari iz starijih, manje aktivnih tkiva u mlađe i aktivnije. Dolazi do translokacije i ugradnje u nove spojeve na mjestu potrebe. Takva pojava se naziva REUTALIZACIJA elemenata.Pojava reutalizacije je uglavnom nužno zlo za biljku, a nikako poželjan proces.

Usvajanje neophodnih elemenata kod biljaka je prisutno tijekom čitavog vegetacijskog razdoblja, u različitim količinama.

Poznavanje pokretljivosti elemenata

je značajno za utvrđivanje deficijencije elemenata na temelju simptoma nedostatka. Kod simptoma nedostatka u starijem lišću vjerojatno je došlo do njegovog premještanja u mlađe organe. Ako se simptom primjećuje na mlađem lišću jasno je da se radi o nedostatku nepokretljivog elementa.

Pokretljivost elemenata usvojenih listom

 • Pokretljivi: N, P, K, Mg, S ,Cl;
 • Srednje pokretljivi: Fe, Mn, Zn, Cu, Mo;
 • Teško pokretljivi: Ca i B

Osim poznavanja pokretljivosti elemenata važno je znati uzroke pojave antagonizma, te njihovo preventivno izbjegavanje.

Antagonizam je ustvari pojava ometanja usvajanja elemenata, odnosno:

 • Višak K uzrokuje smanjeno primanje Ca, Mg
 • Višak Mg uzrokuje smanjeno primanje K, Ca
 • Višak P uzrokuje smanjeno primanje B
 • Manjak K uzrokuje pojačano usvajanje N
 • Manjak N uzrokuje pojačano usvajanje P

Zbog toga je omjer pristupačnih min. elem. u tlu vrlo značajan

Cilj ishrane bilja

Osigurati biljkama dovoljne količine lako pristupačnih (vodotopivih) MAKROELEMENATA:  N, P, K, Ca, Mg, S.

Simptomi nedostatka DUŠIKA

image005.jpg

 • Reducirani rast vrha biljke i korijena;
 • rast uspravan i vretenast.
 • listovi blijedo-žuto-zeleni u ranijim stadijima, a kasnije postaju žući i čak narančasti ili crveni;
 • nedostatak vidljiv prvo na donjim listovima

Višak DUŠIKA

 • Suvišak dušika na početku vegetacije može biti vrlo štetan jer se biljke plitko ukorjenjuju.
 • Kasnije problemi u opskrbi drugim hranjivima i vodom.
 • Formira se prevelika količina lišća na štetu priroda
 • Produžava se vegetacija

image008.jpg  image010.jpg

Simptomi nedostatka FOSFORA

 • listovi plavo-zeleni u ranijim stadijima-rasad, 
 • u kasnijim stadijima listovi postaju grimizni, a ponekad rubovi posmeđe;
 • prerano dolazi do opadanja listova počevši od starijih listova.

image011.jpg

Simptomi nedostatka KALIJA

 • Vršak lista posmeđi; pojavljuju se rubne ožegotine lista;
 • kod nekih biljnih vrsta razvijaju se smeđe ili svijetle pjege na listu koje su obično brojnije uz rubove lista;
 • nedostatak je vidljiv prvo na donjim listovima.

image012.jpg  image014.jpg

Simptomi nedostatka MAGNEZIJA

 • U mlađim stadijima razvoja na listu se pojavljuje međužilna kloroza s klorotičnim područjima koja su međusobno razdvojena zelenim staničjem
 • simptomi su prvo vidljivi na donjim listovima.

image017.jpg

Simptomi nedostatka KALCIJA

 • mlađi listovi su izobličeni s vrhom svinutim unazad i rubovima smotanim prema naličju ili licu lista;
 • rubovi lista mogu biti nepravilni sa smeđim ožegotinama ili pjegama

image019.jpg

Simptomi nedostatka Ca na plodu

image020.jpg  image022.jpg

Cilj ishrane bilja

 • Osigurati biljkama i dovoljne količine lako pristupačnih (vodotopivih)
 • MIKROELEMENATA: Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B.

To su biljna hranjiva koja u biljci djeluju u vrlo malim količinama, ali su neophodni za rast i razvoj biljaka jer utječu na fiziološko – biokemijske procese u biljci.

Simptomi nedostatka BORA

 • Snažan utjecaj na točke rasta;
 • stabljike i listovi mogu biti znatno izobličeni;
 • gornji listovi su često žućkasto-crvenkasti i mogu biti oprženi ili skvrčani.
 • Opadanje zelenih plodova

image024.jpg  image026.jpg

Simptomi nedostatka MANGANA

 • Svjetlo-zeleni do žuti listovi s izrazito zelenim žilama
 • obično su simptomi vidljivi prvo na mlađim listovima

image028.jpg

Simptomi nedostatka ŽELJEZA

Međužilna kloroza mlađih listova

image030.jpg

GNOJIDBA

Gnojidba je mjera kojom osiguravamo biljkama dovoljne količine lako topivih makro i mikro elemenata.

Kemijska analiza tla pomaže u procjeni količine hranjiva koje biljka može usvojiti iz tla. 

Opskrbljenost tla hranjivima i zadatak gnojidbe 

   Opskrbljenost
        Zadatak gnojidbe
     dobra
•  Očuvanje sadržaja hranjiva na istoj razini
•  gnoji se količinom iznosa elemenata
     srednja
•  podizanje razine opskrbljenosti hranjivima
•  gnoji se nešto većim količinama od iznošenja elemenata prirodom
      niska
•  podizanje efektivne plodnosti tla
•  gnoji se povećanim količinama hranjiva
•  zbog osiguranja visokog priroda i obogaćivanja tla hranjivima koja su u nedostatku

 Uloga stajnjaka

 • Obogaćivanje tla organskom tvari
 • Povećanje mikrobiološke aktivnosti tla
 • Brže oslobađanje biljnih hranjiva (razgradnjom se oslobađa CO2 koji sa vodom stvara ugljičnu kiselinu koja otapa minerale)
 • Poboljšanje strukture tla
 • Poboljšanje vodo-zračnog režima

Odnos povrća prema kloru

 • Povrće osjetljivo na klor (neposredna gnojidba prije sjetve) – rajčica, paprika, patlidžan, krastavac, dinja, lubenica, luk.
 • Koristiti gnojiva u kojima je kalijev sastojak u sulfatnom obliku tj. sadrži SO4 umjesto Cl, npr: NPK (7:14:21)   ili    NPK (5:20:30)

Štetno djelovanje klora

 • Znaci štetnog djelovanja: prerano kretanje vegetacije   nepotpuno razvijanje listova uvijanje listova po rubovima deformiranje lista i kloroza – sušenje

Izračun količine gnojiva

 • Kod izračuna prioritet treba dati K, a kako su potrebe za P manje nego za K, tako će se automatski kada podmirite potrebe za K podmiriti i potrebe za P.
 • N se lako gubi iz tla pa je bolje vršiti prihrane.
Pripremi za ispis