Radovi na njivi u rujnu

Počelo je ubiranje plodova
 
Rujan je mjesec u kojem se počinju ubirati plodovi godišnjeg rada. Žetva, berba ili vađenje jednako su ili čak više vrijedne agrotehničke radnje kao i one koje su im prethodile u proizvodnji određene poljoprivredne kulture. Ako se ne priđe ubiranju određenog ploda u pravo vrijeme primjerenom mehanizacijom, nastat će gubitci ili povećani troškovi proizvodnje. Ovogodišnje ubiranje plodova je zbog suše počelo ranije.
Vrijeme berbe kod kukuruza ovisi o načinu korištenja. Tehnološka zrelost za proizvodnju silaže cijele biljke nastupa nešto ranije nego što se potpuno izgradi prinos zrna i postigne najveća masa suhe tvari biljaka. Razlog tome je potrebna vlažnost silažne mase od prosječno 70 posto da bi se proces siliranja mogao normalno odvijati i dobiti kvalitetna silaža uz malo gubitaka. Vlažnost silirane mase usko je povezana s vlažnosti zrna, stoga vlažnost silažne mase od 70 posto odgovara vlažnosti nedozrelog zrna od oko 45 posto. Sukladno tome, skidanje cijelih biljaka za proizvodnju silaže obavlja se kad zrno ima navedenu vlažnost. Tehnološka zrelost za proizvodnju vlažnog zrna ili klipa namijenjena siliranju postiže se praktično u isto vrijeme kad i fiziološka zrelost, tj. kad se završi nakupljanje suhe tvari u zrnu i kad je vlažnost zrna oko 35 posto. Berba kukuruza za proizvodnju suhog zrna, najraširenijeg načina korištenja kukuruza u nas, najpovoljnija je u vrijeme kad je vlaga zrna od 25-28 posto, ali se zrno dosušuje na 13 posto vlage da bi se moglo sigurno čuvati u skladištima ili silosima. Bere li se klip, sušenje se obavlja prirodnim putem u koševima.
Početak žetve soje treba planirati kad je vlaga zrna 14-16 posto, a za njeno čuvanje potrebna je vlaga od 12 posto. Žetva se obavlja kada je sjeme u gornjim mahunama u punoj zrelosti, i to žitnim kombajnom čija brzina kretanja ne smije biti veća od 5 km/sat. Brzinu okretaja motovila treba podesiti tako da pri udaru o biljku ne prouzroči osipanje zrna. Broj okretaja bubnja treba smanjiti (na 600-800 o/min), a povećati razmak između bubnja i podbubnja da se ne lomi zrnje.
Žetvu suncokreta, iako je već početkom rujna u fiziološkoj zrelosti, treba započeti kad nastupi tehnološka zrelost, tj. kad se postotak vlage u zrnu spusti na 7-9 posto da bi se izbjegli dodatni troškovi sušenja.
Kod krumpira je bitno da se svi gomolji izvade iz zemlje sa što manje oštećenja uz odvajanje zemlje i biljnih ostataka u vrijeme kad su gomolji završili svoj fiziološki razvoj, a nadzemni su dijelovi biljke odumrli. Pokožica gomolja mora biti čvrsta, što je jedan od uvjeta za bolje čuvanje.
Vađenje šećerne repe počinje kada korijen ima optimalnu količinu šećera, najčešće 15-17 posto, tj. kad je najprikladniji za tehnološku preradu.
Za uskladištavanje poljoprivrednih proizvoda valja pripremiti silose, koševe, tavane, skladišta, podrume, ovisno o proizvodu koji se želi uskladištiti, da bi nakon ubiranja bili što prije i kvalitetnije uskladišteni.
 
Ured ravnatelja HZPSS-a,
dr. sc. Ivan Danjek, načelnik Odjela za ratarstvo
Pripremi za ispis