Ublažite “toplinski stres” mliječnim životinjama

Visoke temperature (25-300C i više) uz visok postotak vlage u zraku (50 – 90%) uvjeti su koji kod mliječnih (intenzivno proizvodnih) životinja izazivaju «toplinski stres».

Uvjeti visokih temperatura i visoke vlage, te neadekvatan smještaj i hranidba dodatno mogu prouzročiti velike gospodarske štete na obiteljskim gospodarstvima. Stoga, u najkraćem  preporučamo uzgajivačima mliječnih životinja:

  1. Da osiguraju povećane količine hladne i čiste vode dostupne svim životinjama za napajanje, u svakom trenutku.
  2. Da  smanje broj grla u prenapučenim štalama (posebice u štalama na vezu), tako da dio životinja presele pod nadstrešnice ili im osiguraju ispuste.
  3. Da po mogućnosti ugrade ventilatore i na taj način umjetno provjetravaju štalu, ako nije moguća prirodna ventilacija.
  4. Da dodatno rashlađuju životinje (više puta dnevno) na način da ih škrope vodom po koži.
  5. Da zbog smanjenog apetita životinje hrane u hladnije dijelove dana (rano jutro i večer) s probavljivijom krmom.
  6. Da štite životinje od muha koliko je to god moguće više održavajući higijenu u štalama ili ih puštajući da se grupiraju i na taj način brane od muha prirodnim putem.

Pridržavajući se uputa smanjit ćete pad proizvodnje mlijeka koji je u ovakvim uvjetima neminovan i osigurati plodnost i zdravlje životinja.

Ostale detaljnije upute i savjete možete dobiti u Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu – Odsjek Požeško-slavonske županije, Školska 3, Kaptol ili na telefonski broj 313-942.

Odsjek HZPSS-a Požeško-slavonske županije
mr. sc. Miroslav Kovač, rukovoditelj Odsjeka

Pripremi za ispis