Radovi na njivi u kolovozu

SJETVA TRAVA
Ljetno-jesenski rok od 15. kolovoza do 15. rujna optimalan je za sjetvu trava, djetelina, TDS i DTS. Ovim rokom se u odnosu na proljetni postiže brže nicanje i izbjegava veća zakorovljenost. Kod zasnivanja travnjaka valja tlo izorati na 25-30 cm, prethodno gnojivši parcelu sa 700-900 kg/ha NPK 7-20-30. Zatvorivši brazdu da se sačuva vlaga predsjetveno treba dati 150 kg/ha KAN-a, sjetvospremačem kvalitetno pripremiti sjetvenu površinu koju je poželjno i povaljati kako bi sijača tijela ravnomjerno na dubinu od 1-2 cm mogla položiti sjeme na razmak redova 10-12 cm. Dobar učinak se ostvaruje unakrsnom sjetvom gdje to parcela omogućava. Preporučena količina sjemena za smjese trava je 40 kg/ha.
 
SJETVA ULJANE REPICE
Iz uljane repice proizvodi se jestivo ulje, biodizel, a služi i za ishranu stoke, zelenu gnojidbu te je vrijedna i kao pčelinja paša. Idealna je "treća kultura" za razbijanje dvopoljnog plodoreda kukuruz-pšenica. Najbolje uspijeva na dubokim, humusnim, kalcijem bogatim ilovasto glinastim tlima. Vrlo dobre rezultate daje i na nešto vlažnijim, ali prozračnim i hranjivima bogatim tlima. Ne pogoduju joj plitka, siromašna, suha i pjeskovita tla. Uvijek treba imati na umu da repica "ne zna plivati", odnosno da će na parcelama sa stagnirajućom vodom biti potpuno uništena. Zbog mogućeg većeg napada bolesti i štetnika ne uzgaja se na istoj parceli 4-5 godina, te je uzgoj u plodosmjeni obvezan. Najkasnije 2-3 tjedna prije sjetve treba obaviti oranje na 25-30 cm zajedno s dodavanjem gnojiva za osnovnu gnojidbu u količini 350 kg/ha NPK 7-20-30. Potrebito je nakon oranja brazdu zatvoriti kako bi se sačuvala vlaga. Predsjetveno treba dati još 250 kg/ha NPK 7-20-30, i proći parcelom sjetvospremačem jednom do dva puta. Optimalni rok sjetve je od 25. kolovoza do 5. rujna. Niti rana niti kasna sjetva ne pogoduje razvoju uljane repice i prolasku kroz zimsko razdoblje vegetacije. O sorti ovisi sklop u sjetvi te je 100 biljaka/m2 kod linijskih i 90 biljaka/m2 kod sintetskih sorata za što je potrebito 3-6 kg/ha sjemena. Dubina sjetve je 1-2 cm, osim u uvjetima suše i na laganim tlima na 2,5 cm gdje se preporuča i valjanje. Sije se na razmak između redova 20-30 cm, najčešće žitnim sijačicama gdje se zatvara svaki drugi ulagač sjemena i razmak obično iznosi 25 cm. Prije sjetve ili prije nicanja ne smije se zaboraviti primijeniti herbicid.
 
Ured ravnatelja HZPSS-a,
dr. sc. Ivan Danjek, načelnik Odjela za ratarstvo
Pripremi za ispis