Zasušivanje muznih krava

Muzna krava mora se zasušiti krajem sedmog mjeseca steonosti kako bi se njen organizam mogao potpuno posvetiti zadnjoj fazi graviditeta, dakle razvoju ploda i   pripremiti  za novu laktaciju. U tom razdoblju trebala bi se popraviti kondicija krave ako je narušena tokom laktacije ili nepravilnom hranidbom. U našim stajama najčešće je ipak slučaj da su krave predebele.

Mnogi mljekari imaju problema sa zasušivanjem odnosno sa nekim kravama koje u pravilu daju mnogo mlijeka, znači sa grlima koja su u prosjeku «mlječnija» od ostalih u staji.

Kako muznu kravu zasušiti sa najmanje poteškoća pitanje je na koje ima nekoliko odgovora u vidu «filozofskih» pristupa a koji se svi od reda vrte oko teorije da kravu treba izdvajati  nekoliko dana jednom dnevno, pa preskakati dane i tako dalje.

Naime, zasušivanje se ne može gledati kao samostalna radnja već ono mora imati pravilnu pripremu u hranidbi kako bi se organizam muzne krave prilagodio i sam smanjio lučenje mlijeka u mliječnoj žljezdi.

Prije planiranog zasušenja moramo biti potpuno sigurni da niti jedna četvrt nije «mastitična». Najbrže ćemo to provjeriti mastitis testom. Postoji li i najmanji trag mastitisa, kravu odnosno mastitičnu četvrt moramo potpuno sanirati a tek onda zasušivati.

Radi se o vrlo jednostavnom principu naglog zasušenja koji ću pokušati objasniti i obrazložiti.  Za početak, recimo da ne postoji krava koja se ne može zasušiti bez obzira koliko ona davala mlijeka. Kako to pravilno napraviti obrazložiti ću u nekoliko slijedećih  točaka.

 1. Prije planiranog dana zasušenja kravi moramo uskratiti koncentriranu hranu u potpunosti. To znači najmanje 5 dana prije zasušenja kravi ne davati: kukuruz, ječam, zob, soju ili gotovu smjesu. Uskratiti treba i zelenu hranu koja inače sama po sebi djeluje na veće lučenje mlijeka u mliječnoj žlijezdi.
 2. Kravi treba ponuditi samo sijeno, koje ne mora biti kvalitetno. To ne znači da može biti pokvareno (zagađeno plijesnima ili pokislo). Pokvareno se ne bi trebalo davati niti jednoj životinji. Sijeno može biti slabije kvalitete kao na primjer: otava ili sijeno sa prirodnih livada.
  Na taj način će se samo po sebi znatno smanjiti lučenje mlijeka. Proizvodnja mlijeka bi tako trebala pasti na polovinu ili čak trećinu normalne proizvodnje za tu kravu.
  Važno je istaći da se kravi mora uskratiti u ishrani sve osim sijena i vode, koji moraju biti prisutni u dovoljnim količinama.
 3. Moramo pripremiti injektore i to za svaku četvrt po jedan. Kupite injektore koji služe     baš za zasušivanje krava a ne za liječenje mastitisa.
  Na dan kada smo odlučili zasušiti, injektore treba isprazniti  u četvrti vimena. To je najbolje učiniti na večer, iza zadnje mužnje. 
 4. Drugi dan više ne muzemo!
  Vime će biti naliveno, do večeri natečeno ali važno je biti hrabar i ne musti više.
 5. Treći dan, ako ste radili sve kako je trebalo, mlijeka više ne bi trebalo biti. Nemojte isprobavati, trebali biste to na vimenu procijeniti. Vime bi trebalo biti mlohavo i ne bi smjelo biti crveno.

Upravo na ovaj način zasušuju se i krave koje daju 40 pa i 50 litara mlijeka pa nema razloga za bojazan da se i naše simentalke neće moći zasušiti na isto ovakav način.

Model zasušenja sa preskakanjem dojenja nije tako uspješan jer se sa dojenjem tj. pražnjenjem vimena, mliječna žlijezda podstiće na stvaranje nove količine mlijeka pa se prema tome cijeli hormonalni ciklus  zbunjuje i nastavlja.

Model naglog zasušenja u usporedbi sa modelom preskakanja dojenja  za organizam krave je stresniji no taj stres djeluje kraće i efikasnije na hormonalni sistem krave koji regulira proizvodnju i lučenje mlijeka.

Odsjek HZPSS-a Virovitičko-podravske županije,
Ljubica Kravarščan, dipl. ing. agr., stručni savjetnik za stočarstvo

 

Pripremi za ispis