Obavijest za povrtlare

Povrtlare upozoravamo da je  potrebno izvršiti zaštitu nakon obilnih oborina od plamenjače i drugih uzročnika bolesti čim se može ući u njivu. Oni proizvođači  koji su pretrpili tuču uz primjenu fungicida protiv plamenjače i truleži primijeniti i aminokiseline.

Nasade luka potrebno je zaštiti od uročnika bolesti plamenjače (Peronospora destructor), hrđe (Puccinia allii), bijele truleži (Sclerotinia spp.) i sive plijesni (Botrytis spp.) koristeći se jednim od dozvoljenih pripravaka.

Protiv plamenjače: Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer, i dr.

Protiv hrđe: Score 250 EC, Difcor EC, Ortiva, Luna experience te Signum koji ima djelovanje na hrđu i bijelu plijesan.

Na kupusnjačama, krastavcima, mahunama i grahu potrebno je izvršiti  zaštitu od plamenjače, koncentrične pjegavosti, hrđa i antraknoza koristeći se jednim od fungicida: Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer.

Fungicidima na kupusnjačama i luku dodati okvašivač.

Nasade krumpira potrebno je zaštititi od plamenjače (Phytophthora infestans) jednim od fungicida: Fantic A, Carial flex, Copforce extra, Zignal super, Ranman Top, Ranman 400 SC, Proxanil 450 SC, Revus SC, Zakeo, Zafrta.

VAŽNA NAPOMENA:Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps

 

 

Pripremi za ispis