Obavijest voćarima

Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo  izvršiti  zaštitu protiv  uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Delan 700 WDG, Delan Pro, Captan 80 WG,  Captan 50 WP, Kastor, Scab 80, Alcoban, Polyram DF( dozvola važi do 28.05.2024., krajnji rok  za primjenu zaliha je 28.011.2024.)

Protiv lisnih uši  primijeniti: Pirimor 50 WG,  Teppeki 500 WG, Mospilan 20 SG.

 

U nasadima višnjama i trešnjama  preporučujemo protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) primijeniti Luna experience (K 7 dana).

Protiv trešnjine muhe ( Rhagoletis cerasi) primijeniti  na bazi deltametrina: Rotor super, Decis 100 EC, Demetrina 25 EC, Scatto ( karenca 7 dana ). Navedeni pripravci mogu se primijeniti jednom u vegetaciji.

Proizvođače  šljiva, savjetujemo o  potrebi izvršenja zaštite protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i primijeniti:  Captan WP 50 ili Kastor.

 

Proizvođačima bresaka, nektarina preporučamo ponoviti tretiranje protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan  WP 50, Kastor, Delan. 

Protiv pepelnice  (Podosphaera panosa) na breskvama i nektarinama:  Nativo i Luna experience (djeluju i protiv truleži)  ili Chromoslul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG.

 

U nasadima lijeske  izvršiti zaštitu od uzročnika bolesti: pjegavosti lista ( Piggotia corylii) i sive pjegavosti

(Gnomnia leptostyla) pripravak Signum. Protiv pepelnice  (Phyllactinia corylea) primijeniti: Chromosul 80, Cosavet DF,  Kumulus  DF. Protiv lisnih uši primijeniti  pripravak Scatto ili Decis 100 EC koji djeluju i na ljeskotoča  (Curculio nucum).

 

 

VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

 

Pripremi za ispis