Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Posljednja preporuka za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika jabuka upućena je prije dva tjedna (13. svibnja o.g.)!

U drugoj polovici mjeseca svibnja o.g. nastavljen je trend toplog i vlažnog razdoblja: u protekla je dva tjedna zabilježeno 8 kišnih dana, a prema najavama nove oborine očekujemo u drugom dijelu ovog tjedna (30.5.)! Kiše su učestale, ali u većem dijelu Županije nisu bile obilne (vidi Tablicu 1.), osim tijekom noći 16.5./17.5. kada je više od 40-ak mm padalo na područjima dijelova općina Pribislavec, Belica i Podturen, te noći 25.5./26.5. kada je u središnjem dijelu (čakovec – Mursko Središće) padalo 20,0-28,4 mm. Nadalje će biti sparno i toplo, s najvišim temperaturama 23-26°C!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika jabučastog voća tijekom mjeseca svibnju 2024. godine na nekim mjernim lokalitetima  zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 65,6 mm 9.310 minuta 67,00 % 17,14°C
Mursko Središće 96,0 mm 8.655 minuta 77,01 % 16,53°C
Donja Dubrava 51,0 mm 12.665 minuta 69,70 % 17,11°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom svibnja u Međimurju očekujemo 73,7 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,3°C!

 

Suma prosječnih dnevnih temperatura zraka od početka kalendarske godine (1.1. 2024.) do jučerašnjeg dana 26.5. 2024.) u središnjem dijelu uz rijeku Muru iznosi 1.386,2°C! Pri takvim vrijednostima više ne očekujemo oslobađanje zimskih askospora, odnosno završila je opasnost od primarnih (skrivenih) zaraza voćnjaka (jabuka i krušaka) uzročnikom krastavosti (Venturia)! Stanje u nasadima jabuka: na netretiranim jabukama dominantne bolesti u 2024. su pepelnica (Podosphaera) i krastavost (Venturia). Intenzitet pojave krastavosti (Venturia) na lišću osjetljive sorte Zlatni delišes krajem mjeseca svibnja o.g. na nezaštićenim stablima je značajno velik! Vrlo jaku zarazu na lišću netretiranim stablima sorte Idared bilježimo od pepelnice (Podosphaera)!

Znakove karantenske bakterijske paleži (Erwinia amyloflora) krajem svibnja o.g. pronalazimo u manjoj mjeri!

Voćari koji su mjere zaštite obavljali po posljednjim preporukama u prvoj polovici svibnja primjenom kombiniranih pripravaka s učinkom na veći broj uzročnika bolesti (npr. Venturia, Podosphaera, Monilinia, Botrytis, Alternaria, Colletotrichum, Diplocarpon), a nemaju simptoma krastavosti u svojim nasadima, već od sredine ovog mjeseca provode naredna suzbijanja uzročnika bolesti u većim razmacima 10-15-ak dana (ovisno o količini i rasporedu narednih oborina)!

U poljskom mikro-pokusu na kritičnom lokalitetu Mursko Središće (zbog dugotrajnog zadržavanja vlage u krošnjama jabuka) tijekom razdoblja 08.3.-14.5. 2024. provedeno je dvanaest aplikacija, te je na sortama jabuka Zlatni delišes, Jonagored i Idared dobivena odlična djelotvornost u suzbijanju krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera) primjenom anorganskih i organskih pripravaka (bakar, dodine, metiram, ditianon & pirimetanil, penkonazol, ditianon & kalijevi-fosfonati, tetrakonazol, kaptan, fluksapiroksad, trifloksistrobin & fluopiram, boskalid & piraklostrobin i sumpor)!

U većini nasadima gdje nema znakova krastavosti lišća moguće je krajem svibnja o.g. koristiti pripravke koji pored krastavosti suzbijaju druge uzročnike bolesti koje se tijekom ljeta pojavljuju na plodovima prema iskustvima iz ranijih sezona (npr. gorka trulež – Colletotrichum, smeđa trulež – Monilinia)! Tijekom svibnja o.g. u nekoliko smo navrata zabilježili zabilježili vrlo povoljne uvjete za razvoj sive plijesni (Botrytis) i smeđe truleži (Monilinia). U narednom razdoblju na osjetljivim i slabije zaštićenim nasadima očekujemo razvoj drugih bolesti plodova i lišća jabuka prilagođenih visokim ljetnim temperaturama, sparini i povremenim grmljavinskim pljuskovima (npr. Alternaria, Marssonina)! Stoga je u nasadima jabuka potrebno nastaviti primjenu fungicida prema njihovim registracijama (spektar djelotvornosti) i ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Voćari koji su u sustavu dodatnih zahtjeva na praćenje kvalitete plodova voditi računa o dodatnim zahtjevima na rezidue (ostatke) pesticida!

Budući od početka zadnje dekade svibnja i noćne vrijednosti temperature zraka svakodnevno imaju vrijednosti 11,2-15,0°C raste opasnost od prve pojave šteta plodova jabuke i kruške od najvažnijeg tehnološkog štetnika – jabučnog savijača (Cydia pomonella)(i drugih uzročnika “crvljivosti”) ! Na nezaštićenim stablima ranih sorti jabuka u središnjem dijelu Županije u narednim danima očekujemo prve štete na plodovima od različitih uzročnika “crvljivosti plodova” (vidi Tablicu 2.)! Od fizioloških štetnika jabuka i krušaka na osjetljivim sortama, gdje u ranijim aplikacijama nisu suzbijane različite vrste uši (Aphis, Eriosoma, Dysaphis), na vršom lišću i mladicama dominira jabučna zelena uš (Aphis pomi), te kruškina buha (Psylla pyri).

U nasadima jabuka gdje još nisu korišteni akaricidi zbog porasta temperatura u narednom razdoblju pratiti moguću pojavu prvih “žarišta” crvenog voćnog pauka (Panonychus) (pokretne grinje), naročito na osjetljivim sortama (npr. Braeburn, Fuji, Gala i Zlatni delišes)!

Tablica 2. Prosječni dnevni ulovi nekih štetnika na ferotrapovima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja (nasadi bez mreže protiv tuče) tijekom druge polovice mjeseca svibnja 2024. (14.5.-26.5.)!:

Štetni organizam Cydia pomonella Leucoptera Cydia molesta Cydia funebrana Archips Ostrinia
Prosječni dnevni ulov leptira 0,16 0,16 1,25 1,00 0,58 0,16

Cydia pomonella=jabučni savijač; Leucoptera=moljac kružnih mina; Cydia molesta=breskvin savijač; Cydia funebrana=šljivin savijač; Archips=savijač kožice ploda; Ostrinia=kukuruzni moljac!

 

Narednih dana preporučujemo obaviti prvo usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) registriranim insekticidima. Od kraja ovog tjedna (31.5.) na netretiranim stablima tražiti prve oštećene (“crvljive”) plodove! U nasadima s izraženim rastom jednogodišnjih mladica pojavljuje se i populacija savijača kožice ploda (u proteklom razdoblju u zapadnom dijelu Županije je zabilježen let leptira vrsta Archips) (vidi Tablicu 2.)!

Izbor insekticida prilagoditi pozitivnim sekundarnim učincima na druge štetnike koji se tijekom ljeta pojavljuju u nasadima jabuka i krušaka, te maksimalnom broju njihove aplikacije u sezoni i propisanoj karenci. Naredne usmjerene aplikacije insekticida moraju provoditi s razmacima 13-15 dana!

U nasadima s konfuzijom (zbunjivanjem) jabučnog savijača ovih dana dobro preventivno primijeniti neki od registrirani selektivnog insekticida radi suzbijanja više vrste gusjenica iz skupine savijača kožice ploda (Archips, Adoxophies, Pandemis)!

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju, te njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u nasadima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

Vlasnike plantažnih nasada krušaka obavještavamo na redovito praćenje populacije kruškine buhe (Psylla pyri), naročito u nasadima sa izraženim porastima mladica. Za moguće suzbijanje ljetne populacije koristiti dopuštene insekticide koji su istovremeno učinkoviti protiv jabučnog savijača (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Također, u nasadima krušaka preporučujemo nastaviti ljetnu preventivnu zaštitu protiv uzročnika krastavosti (Venturia) dopuštenim površinskim fungicidima prema propisanim ograničenjima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Tablica 3. Pregled jabučastog voća na ekonomski značajnije neželjene organizme početkom ljeta (fitofagne grinje, kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) Na listovima uz provodnicu, ako je napad jak i na vršnom lišću pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Hrđasta grinja (Aculus schlechtendali) Lišće postaje svjetlije, a plodovi mrežavi, grinje vidljive povećanjem 15x pokretni stadiji 200-300 grinja po listu
Koprivina grinja

(Tetranychus urticae)

Na donjoj strani starijeg lišća pokretni stadiji 60 % napadnutih listova
Krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum) Mladice s bijelom prevlakom različiti stadiji 10-12 % napadnutih stabala
Jabučna zelena uš (Aphis pomi) Vrh mladice i vršni listovi beskrilne i krilate uši 10-15 % napadnutih vrškova
Pepeljasta uš (Dysaphis plantaginea) Listovi jako kovrčavi, plodovi deformirani beskrilne i krilate uši Odstranjivanje zaraženih vrhova i lokalno tretiranje samo napadnutih stabala!
Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) Na naličju vršnog lišća imago, jaja, mine, kukuljice 2-3 mine/listu
Savijači kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Archips) Vrhovi mladica zapredeni, napadnuti plod, oštećeno mjesto prekriveno listom gusjenice, let leptira, jaja 2-3 gusjenice na 100 mladica ili plodova
Kalifornijska štitasta uš (Diaspidiotus perniciosus) Na granama i plodovima (crvene pjege) razni stadiji Napad se ne tolerira!

 

Dodatna zaštita pčela: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku. Većina insekticida su vrlo opasni i otrovni za pčele, pa tijekom ljetnog razdoblja valja poduzeti sve predradnje da se izbjegne negativni učinak na oprašivače (pokositi cvatući podrast, vremenom aplikacije izbjegavati prisutnost pčela u nasadima)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis