Obavijest proizvođačima salate na otvorenom

Salata u vanjskom uzgoju u intenzivnom porastu. Preporuka je uzgajivačima salate na otvorenom da izvrše preventivnu zaštitu protiv plamenjače, bijele truleži i sive plijesni. Biljke mogu biti napadnute u svim fazama razvoja. Simptomi bijele truleži su truljenje biljke i gusti bijeli micelij na korijenovom vratu u kojem nastaju crni sklerociji, a simptomi sive plijesni su truljenje donjih listova i korijenovog vrata. Zaraženi dijelovi su prekriveni sivom nakupinom micelija. Preventivna zaštita protiv navedenih bolesti ograničenje navodnjavanja i sprječavanje zadržavanja vode u tlu,  odstranjivanje bolesnih biljaka, sadnja biljaka na foliju i gredice, plodored. Kemijska zaštita fungicidima koji su registrirani i nalaze se na stranici https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Porastom temperatura javljaju se i štetnici. Potrebno je postaviti plave i žute  ljepljive ploče u nasadu za kontrolu pojave štetnika. U slučaju pojave na usjevu primijeniti neki od insekticida dozvoljenih na salati na otvorenom a popis se nalazi na stranici  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Odabrani sredstvo potrebno je prilagoditi datumu  berbe salate !

 

Važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva, sve korištene pripravke upisivati u evidenciju sredstava za zaštitu bilja. Pridržavati se uputa na etiketi primijenjenog sredstva! Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022.

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

 

Pripremi za ispis