Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke na području Virovitičko-podravske županije  proteklo je 7 dana. U tom periodu ovisno o lokalitetu palo je preko 35 litara kiše po m2 što je dovelo do ispiranja sredstava za zaštitu bilja. Prema najavama meteorologa u narednim danima očekuju nas nove oborine. Voćarima  preporučamo da preventivno zaštite voćnjake protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) jednim od navedenih površinskih fungicida (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Delan 700 WDG, Delan pro, Alcoban, Dynamo ili Polyram) .

Za zaštitu od  pepelnice (Podosphaera leucotrichajabuke, mogu se koristiti pripravci na bazi  sumpora. A u nasadima gdje je jača zaraza preporuča se primjena pripravaka (Sercadis ili Luna expirience).

Praćenjem leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) bilježimo  intezivan let. Preporučamo  izvršiti zaštitu voćnjaka jednim od  navedenih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

 

                                                                                Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                             e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Pripremi za ispis