Obavijest vinogradarima

Vinogradare informiramo i savjetujemo da nakon oborina ponove zaštitu sistemičnim fungicidima protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) jer su zabilježene infekcije na agroklimatskim stanicama. Prošlo je 10 dana od zadnje preporuke a meteorolozi u slijedećim danima prognoziraju lokalne pljuskove. Stoga savjetujemo izvršiti zaštitu u početku cvatnje loze i prije najavljenih oborina. Primijeniti protiv plamenjače: Mikal Premium F, Fantic F, Magma Triple WG, Pergado F,  Folpan Gold, Forum Star Ampexio, Zorvec Vinabel. Protiv pepelnice (Uncinula necator)  isto upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience, Dynali, Folicur EW 250, Collis, Vivando, Talendo,  Stroby WG, Nativo ili  Topas 100 EC u kombinaciji s močivim sumporom.

 VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis