Obavijest proizvođačima kukuruza

Nakon trećeg lista kukuruza primjenjuju se herbicidi koji imaju dominantno djelovanje preko lista korova. Njihova djelotvornost ne ovisi o oborinama, a izbor se vrši ovisno o prisutnim korovima na parceli.

Jednogodišnji širokolisni korovi (ambrozija, loboda, štir, dvornici i dr.) najosjetljiviji su kada imaju 2-4 lista. Za njihovo suzbijanje mogu se koristiti herbicidi: Peak 75 WG, Harmony SX, Callisto 480 SC, Osorno 480, Maisotrione 100 SC, Onyx, Kideka, Mighty, Mesi, Temsa SC, Cornprotect, Barracuda,  Fraxion, Calaris 400 SC, …

Preparati Banvel 480 S, Kolo 480 S, Cash 480 SL, Motikan, Dimbo 480 SL, Kalimba, Oceal, Dicash, Mural, Callam, Lontrel 300, Clap 300 SL, Boss, Lontrel 600, Cliophar 600 SL, Lontrel 72, Starane 250, Starane Forte, Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Hurler, Starline, Vega, Minstrel 20 EC, Keynyl, Nitide, Flurostar Forte, Casper 55 WG, Mustang, Deherban A Extra, Dicopur Top 464 SL i dr. osim jednogodišnjih suzbijaju i višegodišnje širokolisne korove (slak, osjak, …).

Za suzbijanje travnih korova (koštan, muhari, svračica, proso, sirak, pirika i dr.) primjenjuju se sredstva Motivell, Motivell extra 6 OD, Victus OD, Nicogan 40 OD, Astral 40 OD, Nicosh, Nico 4 SC, Talon, Nic 4 OD, Talisman, Innovate 240 SC, Marvel, Milagro, Stretch, Tarot 25 DF, Plaza, Trawell, Magnum, Rincon 25 SG, Equip  i dr. U slučaju jake zakorovljenosti ili dugog razvučenog nicanja korova predlažemo razdijeljenu dvokratnu primjenu.

Ukoliko su prisutni travni i širokolisni korovi potrebno je kombinirati pojedina sredstva ili koristiti već gotove tvorničke kombinacije kao npr. Principal Pluss 66,5 WG, Rindi WG, Cyntel 51 WG, Elumis, Task 64 WG, Monsoon Active, Capreno, Spandis, Nikita, Laudis, Laudis WG, Milagro Plus i dr.

 Radi povećanja prianjanja sredstva za biljku potrebno je dodati neki od odgovarajućih okvašivača.

O problematici rezistentnosti korova na herbicide (osobito divljeg sirka na djelatnu tvar nikosulfuron), možete pročitati na stranici: https://rezistentnost-szb.hr/korovi/

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Pripremi za ispis