Obavijest vinogradarima

Vinogradarima u osjetljivim fazama razvoja preporučamo redovno pratiti zdravstveno stanje u nasadima. Mogućnost porasta 2 lista tjedno. Upozoravamo na veliku vjerojatnost ispiranja prethodno primijenjene zaštite!!!

Preporučamo što prije, a posebno prije cvatnje, obaviti i/ili ponoviti kvalitetnu zaštitu pripravcima sistemičnog načina djelovanja protiv plamenjače vinove loze i pepelnice. Pripaziti na razmake između 2 tretiranja kao i mogućem ispiranju. Prednost dati pripravcima postranog djelovanja na crnu pjegavost i sivu plijesan. U posljednjih tjedan dana zabilježene veće količine oborina: Vinodol 36,3 mm/m2, Grižane 57,8 mm/m2, Bakar 64,3 mm/m2, Zvoneće 71,4 mm/m2, Vrbnik 58,4-61,1 mm/m2, Lun 37,6 mm/m2, Lošinj 44,8-47,6 mm/m2, Rab 30,2 mm/m2.

Na dan 21.05. dužina vlaženja lista 1145 min. Na dan 22.05. do 10.00 sati dužina vlaženja lista 630 min.

PLAMENJAČA VINOVE LOZE (Plasmopara viticola)-21.05. velika vjerojatnost prisutnosti spora i makrospora;

PEPELNICA VINOVE LOZE (Uncinula necator)- rizik 80-100%;

CRNA PJEGAVOST (Phomopsis viticola) –21/22.05. velika vjerojatnost ostvarenja uvjeta za infekciju;

CRNA TRULEŽ (Guignardia bidwellii) -21/22.05. velika vjerojatnost ostvarenja uvjeta za infekciju;

SIVA PLIJESAN (Botritis cinerea) – na dan 22.05. rizik 100%

PEPELJASTI GROZDOV MOLJAC (Lobesia botrana) -preporučamo praćenje imaga feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima ulovi ispod praga štetnosti;

ŽUTI GROZDOV MOLJAC (Eupoecilia ambiquella) -preporučamo praćenje imaga feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima detektiraju se ulovi ispod praga štetnosti;

OŠTEĆENJA: u slučaju oštećenja od jakog vjetra i/ili tuče su što kraćem vremenu (24-72 sata) primijeniti pripravke na osnovi bakra.

 

Redovito pratiti novosti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS).

Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

Prije primjene SZB obvezno pažljivo pročitati uputu za uporabu i pridržavati se svih navedenih uputstava, ograničenja, upozorenja te mjera zaštite zdravlja i okoliša!

Korisne stranice:

https://meteo.hr/

https://crocpa.hr/eko-model/.

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis