Obavijest proizvođačima salate

Salatu uzgojenu na otvorenom potrebno je pravovremeno zaštititi od bolesti i to od plamenjače (Bremia lactucae), bijele truleži (Sclerotinia slerotiorum), te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Plamenjača se se manifestira u obliku svijetlozelenih, uglatih pjega, na naličju se pojavljuje prljavobijela prevlaka.

Simptomi bijele truleži vidljivi su na korjenovom vratu gdje se javlja bijeli micelij s crnim kuglicama.

Ako na listovima uočite rubno sušenje i ako su ti dijelovi prekriveni sivom prevlakom radi se o sivoj plijesni.

U tablici su navedeni preparati koje je moguće koristiti za zašttitu salate protiv navedenih bolesti

BOLEST PREPARAT
PLAMENJAČA POLYRAM DF (registracija važi do 28.05.2024., krajnji rok za prodaju zaliha je 28.08.2024., dok je krajnji rok za primjenu zaliha 28.11.2024.), RIDOMIL GOLD R,

ORTIVA,

ORVEGO,

ZAKEO 250 SC,

AIRONE SC i dr.

BIJELA TRULEŽ TELDOR SC 500,

SWITCH 62,5 WG,

SIGNUM,

GEOXE i dr.

SIVA PLIJESAN SWITCH 62,5 WG,

TELDOR SC 500,

GEOXE,

SIGNUM,

PYRUS 400 SC,

SCALA i dr.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

 

Pripremi za ispis