Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke  proteklo je 7 dana. Prema najavama meteorologa u narednim danima očekuju nas oborine. Voćarima  preporučamo da preventivno zaštite voćnjake protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) jednim od navedenih površinskih fungicida (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Delan 700 WDG, Delan pro, Alcoban, Dynamo ili Polyram) .

U suzbijanju  pepelnice ( Podosphaera leucotrichajabuke, mogu se koristiti pripravci na bazi  sumpora. U nasadima gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom preporučamo  primjenu pripravaka: Luna Experience ili Sercadis.

 

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/22.

 

                                                                                Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                             e-mail: ivana.cesek@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis