Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U prethodnom tjednu, na lokalitetu Kupljensko , zabilježeno je u lovkama 26 komada breskvinog savijača (Grapholita molesta) (kritičan broj za suzbijanje j 5 jedinki) . Ulov breskvinog moljca (Anarsia lienatella) nije zabilježen. Preporuča se koristiti dozvoljene insekticide kao što su: Delegate 250 WG, Coragen 20 SC, Affirm opti, Voliam targo. Za zaštitu od pepelnice (podosphaera pannosa var.pannosa) mogu se upotrijebiti preparati na bazi sumpora kao što su Chromosul 80, Cosavet DF, kalinosul 80 WG, Kossan WG i dr.

Na lokalitetu Budačka Rijeka zabilježena su 63 jedinke šljivinog savijača po trapu što je više od kritičnog broja od 30 štetnika po trapu. Preporuča se provesti tretiranje dozvoljenim preparatima: Delegate 250 WG, Affirm opti, Coragen 20 SC, Demetrina 25 EC i drugi.

Sredstva preporučena u prethodnoj preporuci za suzbijanje bolesti bi trebalo ponoviti zbog velike količine sredstava koja su isprana velikom količinom oborina.

Zaštitu od lisnih uši provoditi također po prethodnoj preporuci po potrebi.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Račune kupljenih sredstava čuvati na gospodarstvu 3 godine.

                                                                   

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                          sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis