Obavijest voćarima

U noćnim i ranojutarnjim satima 22. travnja na nekoliko mjernih lokaliteta agroklimatske stanice zabilježile su negativne temperature zraka, čije vrijednosti prikazujemo u tablici.

Na pojedinim lokalitetima negativne temperature trajale su tijekom cijele noći, što će utjecati na veći konačni postotak šteta u nasadima jabuka.

Tablica 1. Minimalne temperature zraka zabilježene na mjernim postajama u noći 22. travnja

Lokalitet Temperatura zraka °C
Glina -2,8
Gornja Jelenska -2,5
Crnac (Sisak) -2,2
Katoličko Selišće -2,1
Ruškovica -1,5
Voloder -0,4
Kutina -0,4

Protekla dva dana zabilježeno je ovisno o lokalitetu 5 do 15 mm oborina, što je pogodovalo razvoju zaraze uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) slabog do srednjeg intenziteta. Voćari mogu izvršiti zaštitu sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak. Predlažemo primjenu sistemičnih fungicida na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus). Navedeni fungicidi djeluju i na suzbijanje pepelnice jabuke. Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja osnovi aktivne tvari ditianon (Delan 700 WDG, Delan Pro, Alcoban, Dynamo ili pripravak na bazi kaptana: Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor ili Scab 80 WG ili pripravak na bazi metirama: Polyram.

Pripravku Polyram registracija važi do 28.5.2024., a krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024. godine.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

  Suzana Slovic, dipl.ing.   

                                                              E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Pripremi za ispis