Obavijest proizvođačima jabuka

Promjena vremena s mjestimičnim oborinama ovih dana tmože značajnije utjecati na infekcije uzročnikom ekonomski najznačajnije bolesti –  krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).

Stoga preporučujemo zaštitu nasada s jednim od dozvoljenih sistemičnih pripravaka: DIFCOR ili SYLLIT 544 SC ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za produljeno djelovanje dobro je dodati jedan s preventivnim djelovanjem, primjerice Delan 700 WDG ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Isto tako se jabuka zbog uznapredovale vegetacije ove godine nalazi u stadiju stvaranja mladog ploda, a obzirom, kako se lovi kritičan broj prve generacije ekonomski najznačajnijeg štetnika – jabučnog savijača (Cydia pomonella L.), preporučujemo uporabu jednog od raspoloživih i dozvoljenih pripravaka: MOSPILAN 20 SP ili CORAGEN 20 SC ili DELEGATE 250 WG ili neki drugi prema  Fitosanitarnome  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.      

 E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Pripremi za ispis