Obavijest proizvođačima ozime pšenice, ječma i pšenoraži (tritikale)

Početkom zadnje dekade mjeseca ožujka o.g. (22.3.) upućena je preporuka proizvođačima ozimih žitarica radi potrebe suzbijanja uzročnika bolesti! Naknadno je zbog iznadprosječno toplog razdoblja (u danima od 27.3. do 15.4. 2024. najviše temperature zraka svakodnevno su bile s vrijednostima od 16,7° do 30,5°C), pa je već početkom druge dekade ovog mjeseca (11.4.) započelo klasanje ozimog ječma na parcelama posijanim u optimalnim rokovima!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj uzročnika bolesti ozimih žitarica (npr. Puccinia, Pyrenophora, Ramularia, Septoria i dr.) tijekom dvije dekade travnja 2024. godine na nekim lokalitetima zapadnog, središnjeg i istočnog dijela Međimurja:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina Vlaženje lišća Prosječna temperatura Vlažnost zraka
Železna Gora 38,0 mm 2.420 minuta 15,3°C 48,0 %
Mursko Središće 31,6 mm 4.385 minuta 14,1°C 69,2 %
Donja Dubrava 50,6 mm 7.620 minuta 14,6°C 60,3 %

*podatci do 6.00 sati dana 19.4. 2024.!; **prosječna mjesečna temperatura zraka u mjesecu travnju iznosi 10,3°C uz očekivanih 53,5 mm oborina!

 

VAŽNO: Zbog dugotrajnog zadržavanja vlage (rosa) tijekom prve dvije dekade mjeseca travnja o.g. (naročito uz riječne doline Mure i Drave) (vidi Tablicu 1.) nadalje preporučujemo redovito provjeravati zdravstveno stanje usjeva i nastaviti (ponoviti) mjere zaštite od uzročnika bolesti u usjevima ozimih žitarica (pšenica, ječam, tritikale) (npr. Septoria, Pyrenophora, Ramularia, Puccinia i dr.)!  Mjerni podatci za lokalitete u istočnom dijelu Županije (donji dio Međimurja) uz riječnu dolinu (npr. mjerno mjesto Donja Dubrava) upućuju na vrlo povoljne (epidemijske) uvjete za rani razvoj i pojavu različitih uzročnika bolesti u ozimim žitaricama (npr. Puccinia, Septoria, Pyrenophora, Rhynchosporium, Ramularia i dr.)!

U mjesecu travnju o.g. meteorološki uvjeti su nadalje neobični i odstupaju od prosjeka: u dosadašnjem dijelu ovog mjeseca prosječna je temperatura zraka u središnjem dijelu uz riječnu dolinu 14,1°C (što je 3,8°C više od očekivanog prosjeka): nakon visokih temperatura zabilježenih u prvoj polovici ovog mjeseca (tada je čak 7 dana temperatura zraka u hladovini bila u rasponu 26-30°C), od 16.4. 2024. je značajno osvježilo! Tog su dana oborine zabilježene na svim mjernim mjestima (od 20 mm do 37 mm), a temperature su tijekom dana pale na vrijednosti 13-14°C! Jutarnje su posljednja tri dana tek nešto više od 0°C (na mjernom mjestu Kotoriba jučer i danas -0,4°C)!!

U naredna 4-5 dana očekujemo nadalje svježe razdoblje: dnevne temperature s vrijednostima 13-16°C, uz svježa jutra (1-4°C), a moguće su oborine narednog vikenda (20.4.) i početkom idućeg tjedna (22.4.-23.4.)!

VAŽNO: Meteorološki uvjeti tijekom protekle zime 2023./24. bili su povoljni za razvoj uzročnika  bolesti ozimih žitarica. Moguća je epidemijska pojava i naknadni razvoj bolesti ozime pšenice, ječma i pšenoraži (tritikala), naročito na poljima koja krajem ožujka ili početkom travnja o.g. još nisu bila zaštićena dovoljno djelotvornim fungicidima! Stoga obavještavamo proizvođače ozimog pšenice, ječma i pšenoraži da pregledaju zdravstveno stanje usjeva, te preporučujemo u narednom razdoblju (kada to uvjeti dopuste) ponoviti primjenu dopuštenih i dovoljno djelotvornih fungicida na važnije uzročnike bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). U usjevima ozimog ječma na poljima u klasanju preporučujemo u narednim danima obavezno obaviti zaštitu vršnog lišća i klasja!

U proteklih smo sedam sezona, ovisno o količini i rasporedu oborina, bilježili vrlo različiti intenzitet pojave različitih uzročnika bolesti ozimih žitarica (npr. Septoria, Puccinia, Rynchosporium, Pyrenophora, Ramularia). Vrlo jake epifitocije bolesti smo zabilježili tijekom 2014., 2018., 2019. i protekle 2023. sezone, dok je naprotiv u 2015., 2017., 2020. i 2022. štetnost od uzročnika bolesti ozimih žitarica bila značajno manja! Ove godine očekujemo jaču pojavu i razvoj uzročnika bolesti na slabije zaštićenim usjevima ozimih žitarica u narednom razdoblju!

Osjetljivost različitih selekcija ozime pšenice prema uzročnicima bolesti je različita: na sortama ozime pšenice domaćih Bc i Os selekcija (npr. Anica, Bubnjar, Darija, El Nino, Kraljica, Mandica, Lorena, Ljepotica, Olimpia, Opsesija, Silvija, TataMata, Vulkan i dr.) u pravilu pronalazimo znakove smeđe pjegavosti (Septoria) i moguće žute hrđe (Puccinia) (naročito uz lokalitete blizu riječnih dolina Mure i Drave gdje se duže zadržava vlaga od rose i/ili magle). Na sortama pšenice stranih selekcija (npr. Apache, Antigua, Atlon, Basmati, Bologna, Calisol, Gaudio, Gabrio, Grandior, Farineli, Falado, Forcali, Energo, Macaron, Lenox, Ludwig, Sofru,, Sofolk, Soisson, Tenor, Viriato i dr.) u pravilu pronalazimo prve znakove žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis). Jača pojava bolesti je prema iskustvima iz ranijih sezona očitana na poljima koja su zasijana u ranijim rokovima sjetve (još ovisi o plodoredu i (ne)korištenju “farmerskog” sjemena)! U našoj zemlji na tržištu imamo više desetaka dovoljno učinkovitih fungicida za suzbijanje važnijih bolesti pšenica (Puccinia, Erysiphe, Septoria, Fusarium, Pyrenophora, Ramularia) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Pri suzbijanju bolesti ozimih žitarica tijekom vlatanja i klasanja potrebno je utrošiti 350-400 litara škropiva/ha, moguće je dodati sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja! Pritom preporučujemo koristiti propisane doze ili količine registriranih fungicida.

Istovremeno sa fungicidima moguće je koristiti i većina vodo-topivih hranjiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina ili pripravaka na osnovi morskih alga, te mineralnih hranjiva fosfora i kalija, odnosno mikro-elemenata (bakar-mangan-cink) (naročito na poljima i sortama gdje se vidi utjecaj temperaturnih promjena i jačih strujanja zraka ili nedostatak hranjiva)!

U prvoj polovici travnja, tijekom iznadprosječno vrućih dana, zabilježena je aktivnost odraslih oblika crvenog žitnog balca ili leme (Oulema melanopus). Ipak, padom temperatura od druge polovice jaja razvoj odloženih jaja potrajat će duže od prognoze iz prvog dijela ovog mjeseca (usmjereno suzbijanje provoditi tek s pojavom prvih ličinki)! Također, u usjevima ozimih žitarica redovito provjeravati pojavu i stupanj zaraženosti lisnim ušima i žitnim stjenicama, te po potrebi istovremeno primijeniti neki od dopuštenih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti crvenoga žitnog balca (Oulema melanopus) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine zabilježena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na insekticide iz grupe piretroida! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis