Preporuka vlasnicima nasada jabuke i kruške

Kultivari jabuke su na većini lokaliteta u Osječko-baranjskoj županiji u fenofazi (BBCH 71) tj. fenofaza opadanja latica i razvoja ploda (do 10 mm), dok su sorte kruške u fenofazi (BBCH 72) tj. plodovi kruške su promjera do 20 mm. U vegetacijskoj sezoni 2023., jabuke i kruške su u prethodno navedenim fenofazama bile oko 05.svibnja, što sugerira kako je ovogodišnja vegetacija „uranila“ najmanje 15 dana.

Uvidom u podatke agrometeoroloških postaja, nakon dužeg vrlo suhog i neuobičajeno vrućeg vremenskog perioda utvrđeno je kako je u noći između 16/17. travnja, pala manja količina oborina i to: mjerna postaja Bizovac – 15 mm, Dalj – 4 mm, Našice – 7 mm, Trnava – 4 mm i Topolje – 10 mm uz srednju dnevnu temperaturu od 4,6°C do 6,3°C te za sada nema temperaturnih uvjeta za razvoj infekcije uzročnikom krastavosti ili fuzikladija (Venturia) u Osječko-baranjskoj županiji.

Kako se prema prognostičkim kartama u narednih 7 dana očekuje manja količina oborina uz srednje dnevne temperature ispod 10°C, preporuka je da se sa zaštitom nasada jabuke i kruške sačeka dok srednje dnevne temperature ne porastu čime bi se ostvarili uvjeti za širenje askospora Venturie (fuzikladija) i ostvarivanje primarnih zaraza. U ovome slučaju mogu se obaviti  preventivni tretmani korištenjem kontaktnih pripravaka na bazi: metirama (Polyram DF), ditianona (Delan 700 WDG, Alcoban, Dynamo, Ditoflo 700 i dr.) ili kaptana (Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80 WG, Caption 80 WG, Khapo 80 WG i dr.)

U slučaju da nije bilo moguće djelovati preventivno, zaštita nasada jabuke i kruške treba se obaviti najkasnije 24 sata nakon oborina a mogu se koristiti sistemični pripravci na bazi: pirimetanila (Pyrus 400 SC, Penbotec 400 SC, Avalon, Laitane i dr.), ciprodinila (Chorus 75 WG, Chorus 50 WG), difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo, Difenzone i dr.) ili kombinacije fluopiram+tebukonazol (Luna expirience), perimetanil+ditianon (Faban), fluksapiroksad+ difenkonazol (Secradis plus) te difenkonazol+krezoksim-metil (Decibel max) i dr. Kod korištenja sistemičnih pripravaka s jednom aktivnom tvari dodaje se i jedan od prethodno navedenih kontaktnih fungicida.

Važno je naglasiti kako sistemični pripravci na bazi difenkonazola, fluopirama i tebukonazola štite i protiv uzročnika pepelnice jabuke (Podosphaera).

U slučaju pojave pepelnice (Podosphaera ssp.), mogu se koristiti kontaktni pripravci na bazi močivog sumpora (Chromosul 80, Cosavet DF, Brimflo, Thiovit Jet, Microthiol special disperss i dr.). Ovi pripravci se koriste pri dnevnim temperaturama višim od 15°C. U jače zaraženim nasadima mogu se uz navedene koristiti sistemični pripravci na bazi fluksapiroksada (Sercadis i Sercadis plus koji djeluju i na krastavost – Venturia), krezoksim-metila (Stroby WG, Sugoby, Quimera), penkonazola (Topas 100 EC, Kantarel) ili kombinacija kontaktnih i sistemičnih fungicida: Luna experience, Zato plus, Decibel max i dr.

U pojedinim nasadima kruške primijećena je pojava izlijeganja jaja kruškine buhe (Psilla pyri) te se u narednom periodu preporučuje (nakon pregleda svakog pojedinačnog nasada), primjena insekticida na bazi spiroteramata (Movento) ili kombinacija abamektin+klorantraniliprol (Voliam targo). U kasnijim razvojnim stadijima kruškine buhe mogu se primijeniti sredstva na bazi abamektina (Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC) uz dodatak mineralnog ulja.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb).

dr. sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

 

Pripremi za ispis