Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U protekla tri dana zabilježeno je ovisno o lokacijama od 20-40-tak mm oborina i znatan pad temperatura. Duži period vlaženja lista na nekim lokacijama uzrokovao je pojavu  infekcije krastavosti jabuke( Venturia inaequalis). Zbog toga je  potrebno  ponoviti zaštitu  primjenom sistemičnog fungicida u kombinaciji sa nekim od fungicida preventivnog djelovanja:

Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone,  Sercadis ,Scercardis plus, uz pripravke na bazi metirama, ditianona ili kaptana.

Pripravku na bazi metirama registracija važi do 28.5.2024., a krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024. godine.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

 

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis