Obavijest vinogradarima

Prije najavljene promjene vremenskih prilika praćene kišom i padom temperature vinogradari bi trebali zaštiti svoje nasade.

Novonastali izboji su 10-tak i više centimetara ovisno o lokalitetu. Savjetujemo preventivnu zaštitu vinograda protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola), a spriječiti će i možebitnu ranu infekciju plamenjačom.

Efikasnu zaštitu možete postići korištenjem jednog od slijedećih pripravaka: Delan 700 WDG, Futura 50 WP, Polyram DF, Mankozeb, Dithane M-45, Antracol WG 70 i sl.

U vinogradima gdje je bilo problema sa pepelnicom savjetujemo tretiranje i nekim od ponuđenih pripravaka na tržištu na bazi sumpora u maksimalno dozvoljenoj količini radi suzbijanja moguće pojavnosti grinja.

Korišteno sredstvo obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

Više informacija o pripravcima vinogradari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MPS (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Pripremi za ispis