Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Zbog visokih temperatura u usjevima ozimih žitarica počeli su intenzivno rasti korovi. Zaštitu od korova provesti primjenom herbicida, a odabrati onaj ovisno o vrsti žitarice, vrsti korova koji zakorovljuju usjev, te fenofazi razvoja žitarice.

ARRAT (dikamba,tritosurfuron)- jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica i ječam; od početka do kraja busanja ZKC/BBCH skala 21-30; 0,1-0,2 kg/ha

CICLOPE, GEISER (klodinafop) –  ozima pšenica; od početka busanja do pojave zastavice BBCH 20-39); 0,63 l/ha.

SUNDA(fenoksaprop-P-etil). Primjena u ozimoj pšenici i ječmu za suzbijanje uskolisnih korova (BBCH 10-32) u količini 1,2 l/ha.

AXIAL 50 EC (pinoksaden)– uskolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; primjenjuje se od dva lista do najkasnije pojave zastavica primjenom BBCH 12-39; u količini 0,6-0,8 l/ha.

CORIDA (tribenuron) – ozima pšenica i ječam; od prvog koljenca do vidljivog jezičca zastavice BBCH 31-39; 15-25 g/ha

NUANCE (tribenuron)- jednogodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam, ozima  zob; ozima raž; primjenjuje se u proljeće u stadiju razvoja od 3 lista do pojave jezičca zadnjeg lista- zastavičara BBCH 13-39; 15 g/ha

TOSCANA, TRIMUR (tribenuron) – jednogodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; primjenjuje se u stadiju razvoja 3 lista pa do kraja busanja kulture (BBCH 13-29) u količini 10 – 20 g/ha.

TRAILER (tribenuron) –j. širokolisni korovi; ozima pšenica, ozima pšenoraž, ozimi pir, ozimi ječam, ozima zob, ozima raž, BBCH do 39 u proljeće od tri lista do pojave zastavice; 20g/ha

SARACEN MAX (tribenuron) – jednogodišnji širokolisni korovi- ozima pšenica, ozima pšenoraž, , ozimi ječam, ozima zob, ozima raž, od stadija razvijena 2 lista do vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 12-39). Utrošak vode: 200-300 l vode/ha; 25 g/ha

FLAME (tribenuron). Jednogodišnji i  nekivišegodišnji širokolisni korovi- ozima pšenica, ozima pšenoraž, , ozimi ječam, ozima zob, ozima raž, ozimi pir, BBCH 30-39, 20-30 g/ha.

FLAME DUO (tribenuron, florasulam. Jednogodišnji širokolisni korovi- ozima pšenica, ozima pšenoraž, , ozimi ječam, ozima zob, ozima raž, ozimi pir, BBCH 30-39, 40-60 g/ha.

GRODYL( amidosulfuron) –jednogodišnji širokolisni korovi; ozimi pir; od stadija razvoja 3 lista kulture do pojave zastavice BBCH 13-37

SEKATOR OD (jodosulfuron, amidosulfuron)-jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;  ozima pšenica, ozimi ječam BBCH 21-32, od početka busanja do drugog koljenca; 0,1 l/ha

HUSSAR OD (jodosulfuron)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi, jednogodišnji uskolisni;  ozima pšenica, ozimi  ječam; BBCH 13-37 od početka busanja do početka razvoja zastavice

HUSSAR STAR (jodosulfuron, tienkarbazon) – jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi; ozima pšenica, raž, pšenoraž, primjena u količini 0,2-0,3 kg/ha, uz dodatak sredstva za poboljšanje učinka MERO u količini 1,0 l/ha.

ALISTER NEW (jodsulfuron, mezosulfuron, diflufenikan)- jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi; ozima pšenica;  od tri razvijena lista do završetka busanja BBCH 13-29; 1 l/ha

ATLANTIS STAR (jodsulfuron, mezosulfuron, tienkarbazon) – jednogodišnji širokolisni i travni korovi; ozima pšenica, ozima pšenoraž;  primijeniti u proljeće od stadija početka busanja do 2. koljenca BBCH 20-32; 0,33 kg/ha, primjena uz dodatak registriranog pomoćnog sredstva.

ZEPPOS (jodsulfuron, mezosulfuron, mefenpir-dietil). Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u ozimoj pšenici, pšenoraži, raži i piru u količini 0,3-0,48 kg/ha u fenofazi (BBCH 21-32). Primijeniti uz dodatak neionskog sredstva za poboljšanje učinka (npr. POTTOK 0,2 l/ha) ili biljnog ulja (repičino ulje 1,0 l/ha).

BIATHLON 4D (tritosulfuron) – jednogodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; primjenjuje u količini 40-70 g/ha od stadija razvijena 3 lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice BBCH 13-39

ACCURATE 200 WG (metsulfuron- metil)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi  ječam; u stadiju razvoja od 3 lista) do pojave jezičca zadnjeg lista – zastavičara BBCH 12-39; 30 g/ha.

LANCELOT 450 WG (aminopiralid, florasulam)– jednogodišnji  širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; od početka busanja do drugog koljenca BBCH 21-32; 33 g/ha

LANCELOT SUPER (aminopiralid, florasulam)- jednogodišnji  širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; od početka busanja do drugog koljenca, primjena od početka veljače do kraja travnja,  33 g/ha

QUELEX (florasulam, halauksifen). Jednogodišnji širokolisni korovi, ozimapšenoraž i zob; fenofaza 21-45, 50 g/ha.

CORELLO DUO (piroksulam, florasulam)-jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi; ozima pšenica, pšenoraž, raž; od stadija razvoja prvog lista do drugog koljenca (BBCH 11-32), od sredine rujna do sredine svibnja;  primjena jednokratno u količini 265 g/ha uz utrošak vode 80-400 l/ha ili dvokratno (split-aplikacija) za suzbijanje ovsika (Bromus sp.) u količini 132,5 g/ha uz utrošak vode 80-400 l/ha s minimalnim razmakom od 14 dana.

MUSTANG FORTE(florasulam, aminopiralid)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi  ječam, ozima pšenoraž, ozima raž; od početka busanja do vidljivog prvog koljenca BBCH 21-32; 0,5 l/ha

TIMELINE FX (florasulam, pinoksaden, fluroksipir). Primjena u ozimoj pšenici i raži za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i jednogodišnjih uskolisnih korova u BBCH 13-37, u količini 1,5-2,0 l/ha.

PALLAS 75 WG (piroksulam) – jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi; ozima pšenica, ozima raž, ozima pšenoraž, primjenjuje se u stadijima razvoja od 2 lista u jesen do drugog koljenca kulture u proljeće BBCH 12-32; 0,25 kg/ha

DEHERBAN A EXTRA (2,4 D)- jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;  ozima pšenica, ozimi ječam; primjenom od sredine busanja pa do početka vlatanja BBCH 25-30; 1,0-1,2 l/ha

DICOPUR MAX (2,4 D)– jednogodišnji i višegodišnji  širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam, ozima pšenoraž, ozima raž; primjenjuje od fenofaze kraja busanja do razvoja drugog koljenca BBCH 29-32; 0,7 l/ha

DARBY (2,4 D). Jednogodišnjii višegodišnji širokolisni korovi u ozimoj pšenici, ječmu, pšenoraži, raži; BBCH 29-32; 1,25 l/ha.

SHARMINA (2,4 D). Jednogodišnjii višegodišnji širokolisni korovi u ozimoj pšenici, ječmu, pšenoraži, zobi; BBCH 20-39; 1,25 l/ha.

ESTERON EXTRA 600 EC (2,4 D)– jednogodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; od sredine busanja do početka vlatanja  BBCH 25-30; 0,8 l/ha

DICOPUR TOP 464 SL (2,4D, dikamba) – jednogodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi ječam; od stadija razvoja 4 lista do kraja busanja kulture BBCH 14-29; 0,8-1 l/ha

DUPLOSAN DP, OPTICA TRI (diklorprop- P)–jednogodišnji širokolisni korovi;  ozima  pšenica, ozimi ječam; od sredine busanja do pojave prvog koljenca BBCH 25-31; 1,5-2 l/ha, bez leguminoza kao predusjeva (za Duplosan DP). . U slučaju jake zakorovljenosti vrstama Galium aparine i Matricaria chamomilla koristi se kombinacija Optica trio + Grodyl u dozi 1,5 l/ha + 7,5 g/ha.

LONTREL 300, CLAP 300, BOSS (klopiralid)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;  ozima  pšenica, ozimi ječam; od stadija punog busanja pa do pojave drugog koljenca BBCH 25-32; 300 ml/ha

LONTREL 72 (klopiralid) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;  ozima  pšenica, ozimi  ječam, ozima raž, ozima zob, ozima pšenoraž, ozimi pir; od početka busanja do pojave lista zastavice (BBCH 21-39); 110-140 g/ha.

LONTREL 600 (klopiralid). Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;  ozima  pšenica, ozimi  ječam, ozima raž, ozima zob, BBCH 21-39; 130-170g/ha.

CLIOPHAR 600 SL(klopiralid). Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi;  ozima  pšenica, ozimi  ječam, ozima raž, ozima zob, ozima pšenoraž, BBCH 21-39; 130-170g/ha.

STARANE 250, STARANE FORTE, PLUSS, TOMIGAN 250 EC, FLUXYR 200 EC, HURLER, STARLINE (fluroksipir)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; ozime  pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž; BBCH 13-39; 0,6-0,8 l/ha

BONACA,ELTIVIS (fluroksipir) – ozima pšenica i ječam, BBCH 13-39; 0,6-0,8 l/ha

FLUROSTAR 200, TIDEX, KEYNYL, NITIDE, LODIN (fluroksipir) – jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi, ozima pšenica, ječam, zob, raž, pšenoraž od 2 razvijena lista do stadija izduživanja rukavca zastavice (BBCH 12-39(47);  1 l/ha uz utrošak vode 150-400 l

/ha

VEGA, FLUROSTAR SUPER SE (fluroksipir)– jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; ozima pšenica, ozimi  ječam; od početka busanja do pojave drugog koljenca  BBCH 21-32; 1-1,5 l/ha

Herbicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: mirna.ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis