Obavijest proizvođačima krumpira

Kako je krenula priprema za sanju krumpira potrebno je suzbiti štetnike u tlu, i to žičnjake (Elateridae), ličinke hrušteva – grčice (Melolontha melolontha i druge vrste), rovace (Gryllotalpa gryllotalpa) te gusjenice sovica pozemljuša (Noctuidae). Vrlo važno je vršiti pregled tla i to kopanjem jama veličine 25×25 cm te se zemlja iz tih jama izbaci na rasprostrtu foliju, drobi se i pregledava da li ima štetnika koji žive u tlu. Broj iskopanih jama ovisi o veličini parcele: velike parcele (1-5 ha) 8-14 jama, parcele od 5-10 ha 10-16 jama, a  za parcele preko 10 ha treba 16-24 jama. Ukupni broj štetnika pomnoži se sa 16 i podijeli s brojem jama iskopanih na parceli tako da se dobije brojnost štetnika po četvornom metru.

Zaštita primjenom insekticida potrebna je ukoliko se prijeđu kritični brojevi: žičnjaci (aridna područja 2-4 na m², humidna područja 3-5 na m²), grčice hrušta 2-3 /m², rovac 0,25-0,5 /m².

Pripravak COLUMBO 0,8 MG primjenjuje se u količini 24 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tijekom sadnje, tretiranjem u brazdu uz gomolj na dubinu 8 cm, pomoću depozitora.

Zaštita od korova nakon sadnje, a prije nicanja krumpira (pre-em) može se provesti jednim od herbicida:

AKTIVNA TVAR PRIPRAVAK DOZA l/ha KOROVI
Flurokloridon Racer 25 CS 2,0 Dvornici, ambrozija, europski mračnjak, obična dikica
Racer 25 EC 2,0
Klomazon Reactor 360 CS 0,3 Broćika, dvornici, obični koštan, bijeli kužnjak, bijela loboda, crvena mrtva kopriva, poljski mak, mišjakinja, europski mračnjak, pastirska torbica
Clomate 0,25
Metobromuron Proman 4,0 Loboda, mišjakinja, dvornici, ambrozija, koštan, muhari
Metribuzin Sencor WG 70 0,75- 1,5 Dvornici, sitnocvjetna konica, lobode, šćir
Metrex
Scorpio 70 WG
Senat WG
Metro
Mistral 70 WG
Sharmetrin 0,75
Pendimetalin     Broćika, čestoslavice, poljska gorušica, kamilica, sitnocvjetna konica, obični koštan, bijela loboda, poljski mak, mišjakinja, muhari, šćir, mišji repak, obična slakoperka, crvena svračica
Stomp aqua 2,5- 2,6
Dost 330 EC 3,6-6,0
Prosulfokarb Filon 80 ec 4,0 – 5,0 Čestoslavice, poljska gorušica, mišjakinja, crna pomoćnica, divlja rotkva, pastirska torbica, mišji repak, sćir, obična slakoperka, jednogodišnja vlasnjača
Flufenacet+metribuzin Plateen WG 41,5 2,0- 2,5 Dvornici, bijela loboda, sitnocvjetna konica, obični koštan, ambrozija, crna pomoćnica, šćir, crvena svračica

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) svaki profesionalni korisnik obvezan je čuvati i voditi evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine kao i račune za kupljene pesticide.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Pripremi za ispis