Obavijest tržnim proizvođačima jagoda u plastičnim tunelima

Krajem proteklog mjeseca veljače o.g. (26.2.) upućena je preporuka tržnim proizvođačima jagoda u zaštićenom uzgoju (visokim “plastičnim tunelima”) o najvažnijim kategorijama neželjenih organizama (uzročnika bolesti i štetnika životinjskog podrijetla) od kojih bilježimo ekonomske štete u našim krajevima tijekom zadnjih desetak godina. Iznadprosječno toplo je u svim danima nakon 3. veljače o.g.: najviše su dnevne temperature od tada svakodnevno u rasponu 10,9° do 18,6°C! Dojam svježine (hladnoće) jučer je zabilježen od sjevernih zračnih strujanja, pa je jutros uz riječne doline temperatura zraka samo 0,8°C!

Naglašena toplina tijekom proteklih 40-ak dana pogoduju početnom rastu i razvoju jagoda uzgajanih u zaštićenim prostorima (“plastičnim tunelima”), uz početni razvoj generativnih organa (cvjetnih pupova)! U narednim danima, uz promjenu na slabiji južni vjetar, očekujemo temperature zraka u rasponu 2-16°C i promjenljivo razdoblje s mogućim oborinama (09.3.-14.3.)!

Stoga u plastenicima provodimo natapanje usjeva jagoda (“kap po kap”), vješanje obojenih ljepljivih ploča (žutih i plavih), te usmjerene mjere zaštite korijena (“kap po kap”) i nastavak folijarnih aplikacija nadzemnih organa!

Jagode u visokim “plastičnim tunelima” ili plastenicima moguće je tijekom hladnih noći dodatno unutar zaštićenog prostora pokrivati paučinastom folijom!

Pojava i intenzitet štetnih organizama značajno se razlikuje pri uzgoju jagoda u visokim plastičnim tunelima u odnosu na otvorene gredice. Uz dominantnu bolest sivu plijesan plodova jagode (Botrytis cinerea), posljednjih desetak godina u intenzivnim nasadima jagoda pri uzgoju u plastičnim tunelima sve češće pronalazimo simptome tzv. “antraknoze” (Colletotrichum acutatum, C. gleosporioides), uzročnika srčane truleži stabljike i lisne drške, nepravilnih tamnih lisnih pjega i uleknute tamne pjegavosti plodova jagoda. Nažalost, većina najčešće uzgajanih sorata jagoda je vrlo osjetljiva na spomenuti poremećaj. Specifični fungicidi koje koristimo za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) ima samo djelomičnu djelotvornost na “antraknozu” jagoda (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Malo oborina i topliji dani tijekom protekle veljače i prvom tjednu ožujka još ne upućuju na optimalne uvjete za početni razvoj plijesni (Botrytis) i antraknoze (Colletotrichum) u nasadima jagoda!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti sive plijesni (Botrytis cinerea) na fungicide  (fenheksamid, boskalid) tijekom 2019. godine u Republici Hrvatskoj je potvrđen razvoj sedam rezistentnih (otpornih) izolata na jagodi (Vrgorac), tikvicama (Opuzen), salati i rajčici (Rovišću) (https://rezistentnost-szb-hr). Slabije osjetljivi izolati utvrđeni su u Opuzenu, Metkoviću i Vrgorcu (jagode)  (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)!

U slučaju pojave nekih uzročnika bolesti i procjene za potrebom njihova usmjerena suzbijanja tijekom razvoja i početka dozrijevanja plodova jagode preporučujemo planirati primjenu bioloških fungicida, dopuštenih u ekološkoj proizvodnji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pepelnica jagoda (Sphaerotheca macularis, S. aphanis) naseli donju lisnu stranu, zaraženo se tkivo uvija prema gore, a rubni dio naličja pocrveni. Za razliku od drugih biljnih pepelnica površinski je micelij na jagodama vrlo rijetko vidljiv, a najvažniji ekološki čimbenik ranije pojave pepelnice u jagodama je visoka vlažnost zraka. Stoga se pepelnica brže razvija i veće štete pravi pri uzgoju jagoda u zaštićenom prostoru (visokim tunelima, plastenicima, staklenicima). Moguća je zaraza još mladih i zelenih plodova, nakon čega se njihov oblik mijenja zbog neravnomjernog rasta zdravog i napadnutog dijela. Napad pepelnice na jagodama se može poistovjetiti sa fiziološkim poremećajima uslijed neravnomjerne gnojidbe. 

U uvjetima povišenih temperatura ispod plastičnih tunela i niske vlažnosti zraka dominantan štetni organizam životinjskog podrijetla je staklenička grinja iz skupine crvenih pauka (Tetranychus urticae), a također se pojavljuju štetne gusjenice i kornjaši iz skupine voćnih pipa koji oštećuju cvjetne stapke jagoda. Moguća je pojava lisnih uši (Aphidina) i štetnih tripsa (npr. Frankliniella).

Poželjno je iznad biljaka jagoda u visokim plastičnim tunelima vješati žute i plave ljepljive ploče.

Kada najviše temperature zraka prelaze vrijednosti >12°C, uz sunčane dnevne sate u visokim plastičnim tunelima toplina prelazi vrijednosti 25°C. U takvim je uvjetima potrebno redovito pratiti populaciju navedenih neželjenih organizama, te prema potrebi primijeniti dopuštene insekticide i /ili akaricide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Voditi računa o njihovoj otrovnosti i opasnosti za oprašivače (pčele medarice)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti lisnih uši (Myzus), kalifornijskog tripsa (Frankliniella) i cvjetnog (stakleničkog) štitastog moljca (Trialeurodes) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u Republici Hrvatskoj je potvrđen razvoj rezistentnih (otpornih) populacija ovih štetnika na primjenu određenih insekticidnih djelatnih tvari (https://rezistentnost-szb-hr) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)! Kod mjera zaštite proizvođači jagoda redovito moraju voditi informacije o novijim spoznajama kod suzbijanja “napasnih” nametnika u zaštićenim prostorima. 

U slučaju pojave nekih od kategorija štetnih kukaca (npr. tripsi, štetne gusjenice) i procjene za potrebom njihova usmjerena suzbijanja tijekom razvoja i početka dozrijevanja plodova jagode tada preporučujemo planirati primjenu biljnih (botaničkih) insekticida, dopuštenih u ekološkoj proizvodnji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis