Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Pojoprivrednim proizvođačima koštičavih voćnih vrsta (breskve, marelice, nektarine, višnje, trešnje, šljive)  preporučujemo da pregledaju svoje nasade. Za koštičave vrste voćaka koje se nalaze u fenofazi bubrenja pupova, potrebno je obaviti tretiranje, sa jednim od pripravaka na osnovi bakra.

Ovim tretiranjem obavlja se zaštita protiv kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans), šupljikavosti lista koštićavog voća (Stigmina carpophila), paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.), rogača šljive ( Taphrina pruni), bakterijskog raka koštićavog voća. Prilikom rezidbe, važno je ukloniti sve osušene grančice i mumificirane plodove.

Potrebno je izvršiti i pregled na prisustvo štitastih ušiju, jaja crvenog voćnog pauka, jaja lisnih ušiju. Pripravcima na osnovi bakra mogu se dodavati mineralna ulja ili se mogu koristiti gotove kombinacije.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                                                 Zrinka Krpan, dipl ing. agr.

                                                                               E-mail: zrinka.krpan@mps.hr

Pripremi za ispis