Obavijest voćarima

U nasadima koštičavog voća polako kreće vegetacija.  Preporučujemo voćarima da nakon rezidbe izvrše prvu preventivnu zaštitu protiv uzročnika bolesti kao što su: kovrčavost lista breskeve ( Taphrina deformans), šupljikavost lista  (Stigmina carpophilla), palež cvijeta i rodnih grančica ( Monilina spp), rogač šljive ( Tphrina pruni).

Zaštitu preporučujemo  izvršiti bakrenim pripravcima, vodeći računa da je tretirano voće u fazi mirovanja najkasnije fenofaza nabubrenog pupa.

Da bi suzbili prezimljujuće štetnike  (jaja lisnih uši, štitastih uši, crvenog voćnog pauka) bakrenim pripravcima može se dodati mineralno ulje ili parafinsko ulje

Voćke dobro okupati, te zaštitu izvršiti prije najavljene kiše.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis