Obavijest uzgajivačima lijeske

Većina bolesti voćaka suzbija se od ranog proljeća tijekom većeg dijela vegetacije, no za neke je bolesti neophodno i tretiranje u jesen, nakon opadanja lišća. Vlažno vrijeme tijekom jeseni bitan je čimbenik razvoja i širenja biljnih bolesti.

U nasadima lijeske nakon opadanja lišća potrebno je  provesti jesensku zaštitu protiv bakterijskih oboljenja – bakterijske paleži (Xanthomonas arbicola pv. corylina) i  bakterijskog raka (Pseudomonas syringae pv. avellaneae), te raka kore (Nectria galligena).

Kao preventivna mjera zaštite od navedenih bolesti preporuča se prskanje fungicidima na osnovi bakra: Bordoška juha caffaro 20 WP, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG.

Jesensko tretiranje potrebno je obaviti za mirna vremena kada je temperatura zraka iznad 5°C.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis