Određivanje tehnološke zrelosti maslina – Druga preporuka

STANJE NA TERENU

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede (dalje: Uprava za stručnu podršku) i njezini službenici na terenu nastavljaju s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, koji se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina, s ciljem davanja preporuka maslinarima za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline, koji je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

Uzorkovanje plodova maslina za to ispitivanje počelo je ove godine 04. rujna 2023. i planira se završiti kad maslina dostigne maksimalni sadržaj ulja u plodovima, što se iskustveno očekuje oko 25. studenoga 2023., a ovisno o sorti i području uzgoja maslina. Uzorkovanje za analize obavlja se svakih 7 dana, na 9 područja uzgoja duž hrvatskog priobalja: Zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle, i to na sortama: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.

Ukupno stanje u maslinarskim područjima Republike Hrvatske obilježila je prošlo tjedna ponegdje dugo iščekivana kiša. Oborine su dobro došle i popravile su stanje u već po malo iscrpljenim maslinicima.

Maslina se oporavlja i sada nas očekuje period stvaranja mase, ponajprije naglim upijanjem vode. Sve masline koje su patile sušu brzo će upijati vodu, tako da će samo na izgled situacija biti zadovoljavajuća. Ono što je upitno kod takvih maslina je stvaranje kvalitetne suhe tvari iz koje proizlazi i stvaranje kvalitetnog ulja.

Poteškoće će u narednom vremenu dodatno stvara i nagla promjena pigmenta što će dodatno buniti maslinare, a razlog će biti nagla promjena temperatura, s toplog na hladnije i niže noćne temperature. Također, sa očekivanom kišom dodatne poteškoće stvarati će i napad štetnika (muhe), koja je već sada u trećoj a ponegdje i u četvrtoj generaciji.

Optimalan termin berbe za većinu sorata neće biti tako brz, pa se nakon kiša preporuča tretiranje protiv štetnika, kako bi se maslini ostavilo dovoljno vremena za postepeno dozrijevanje. Preporuča se dodatno tretiranje maslinika sa zaštitnim sredstvima kojima je karenca do 25 dana. Optimalni termin berbe ne očekuje se prije, osim za sorte oblica i istarska bjelica koje su imala optimalne uvijete i navodnjavanje.

U priloženoj Tablici 2. za tekuću 2023. godinu maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline kojim će odlučiti kada je optimalan termin za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima). Dok se stvara ulje maslina nije za brati.

Za lakše snalaženje priložene su i Tablice 1, 2, 3, 4 i 5.  koje pokazuju prosječne optimalne termine berbe u nazad pet godina, a za naše najznačajnije sorte i u prosijeku za neka uzgojna područja:

Tablica 1. (Istarska_BJELICA)

Tablica 2. (Istarska_LECCINO)

Tablica 3. (Srednja_Dalmacija_Dograde_Kaštel_Sućurac_OBLICA)

Tablica 4. (Srednja_Dalmacija_Dograde_Kaštel_Sućurac_LEVANTINKA)

Tablica 5. (južna_Dalmacja_Konavle_G. Vataje_OBLICA)

 

U svim hrvatskim maslinarskim uzgojnim područjima maslina još uvijek dozrijeva tj. stvara ulje i nije spremna za berbu.

26. 9. 2023.

 

Preporuku pripremio:

Tomislav Filipović, dipl. ing.

Pripremi za ispis