Obavijest proizvođačima uljane repice

Budući da je na velikom dijelu zagrebačke županije bila elementarna nepogoda poplava, te nakon toga tuča još uvijek je na većini poljoprivrednih površina kukuruz koji je ponovno sijan i kasni s razvojem, no na parcelama na kojima će se moći u narednom periodu pripremiti tlo za sjetvu uljane repice, trebalo bi na vrijeme napraviti zaštitu protiv korova koji su fazi nicanja mladih biljaka uljane repice štetni.

Da bi herbicidi bili učinkoviti vrlo je važna vlaga u tlu, odnosno bilo bi poželjno da se herbicid primjeni dok je tlo vlažno.

Preporuča se primjena:

  • Nakon sjetve, a prije nicanja za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova:

DUAL GOLD 960 EC, TERIDOX 500 EC, KALIF 480 EC, CLOMATE, KALIF MEGA, BRASAN 540 E, i dr.

  • Nakon nicanja usjeva za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova:

TERIDOX 500 EC ( 2-4 lista ),  TANARIS (do faze 8 listova), KOBAN 600 (4 razvijena lista ), i dr.

  • Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova:

 LONTREL 72 ( 2-6 listova )

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 – posebno treba obratiti pozornost na točku 73, stavak 8 u kojem se navodi da je razdoblje obveznog čuvanja  evidencija i računa za kupljene pesticide, 3 godine ).

 

 

 

Tatjana Radiković, dipl.ing.agr.

E mail: tatjana.radikovic@mps.hr

Pripremi za ispis