Obavijest vinogradarima

Kiša koja je pala može značajno utjecati na pojavu i širenje uzročnika bolesti vinove loze – sive plijesni

(Botritys cinerea). Stoga bi bilo dobro zaštititi nasade s jednim od dozvoljenih pripravaka:

CANTUS ili SWITCH 62,5 WG ili neki drugi prema  Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Tretman valja izvršiti samo u zoni grožđa.

Pritom je nužno strogo voditi računa o rokovima berbe i karenci.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenoga sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.         

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Pripremi za ispis