Obavijest vlasnicima okućnica i agruma

Karantenski štetnik narančin trnoviti štitasti moljac (Aleurocanthus spiniferus) je prisutan u većem dijelu priobalja županije. Štetnik je azijskog podrijetla, a napada brojne biljne vrste: agrume, vinovu lozu, smokvu, šipak, kaki, jabuku, krušku, nešpulu, rogač, dunju, lovor, murvu. Hrani se i na mnogobrojnim ukrasnim i divljim vrstama poput bršljana, lozice, ruža, vrba, vatrenog trna, aralije i dr.

Vrlo je važno da proizvođači  agruma i vlasnici okućnica pregledaju svoje biljke te ukoliko pregledom primijete prisutnost ljepljive medne rose uz prisutnost gljiva čađavica obave detaljan pregled radi utvrđivanja  moguće prisutnosti narančinog trnovitog štitastog moljca koji je jedini moljac s sivoplavim tamnim krilima. Postavljanje žutih ljepljivih ploča olakšava utvrđivanje njihove prisutnost.

Provođenje mjera radi sprječavanja širenja, suzbijanja i iskorjenjivanja karantenskog štetnog organizma narančinog trnovitog štitastog moljca (A. spiniferus) propisuje i nadzire fitosanitarna inspekcija.

U slučaju sumnje na prisutnost karantenskog štetnika A. spiniferus u nasadu obratite se Sektoru za nadzor poljoprivrede i fitosanitarni nadzor Državnog inspektorata Republike Hrvatske ili Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu – Centru za zaštitu bilja na sljedeće kontakte:
fitosanitarna.inspekcija@dirh.hr i 01 2375 100 ili czb@hapih.hr i 01 2311 640.

Detaljnije informacije možete pročitati na poveznici:

https://www.savjetodavna.hr/2023/02/01/prvi-nalaz-narancinog-trnovitog-stitastog-moljaca-aleurocanthus-spiniferus-na-podrucju-grada-opuzena/

 

Po utvrđenoj prisutnosti štetnog organizma potrebno je obaviti zaštitu jednim od sljedećih pripravaka za zaštitu bilja: MOVENTO, PROXIMO, PREV-GOLD, FLIPPER ili AZATIN.

 

MOVENTO je sistemični insekticid dobre pokretljivosti u listu. Za kvalitetno zadržavanje sredstva na listu škropivu dodajte okvašivač. Prema uputama proizvođača tretiranje je potrebno ponoviti za 21 dan. Movento je sredstvo slabog kontaktnog djelovanja, a time je manje opasan za korisne organizme i prirodne neprijatelje. Smije se koristiti najviše dva puta godišnje.

 

PROXIMO je kontaktni insekticid. Dozvoljeno je jedno tretiranje godišnje.

 

U ekološkoj poljoprivredi dozvoljeni su PREV-GOLD, FLIPPER i AZATIN EC.

PREV-GOLD-a je registriran kao insekticid, fungicid i akaricid (djeluje na hrđe, pepelnicu, plamenjaču, crvenog pauka, štitaste moljce). Kontaktnog je djelovanja te je važno izvršiti primjenu na naličje lista. Dozvoljene su tri primjene godišnje s razmakom sedam dana. Dozvoljena je primjena na ružama, ukrasnom grmlju vinovoj lozi, povrću i agrumima.

 

FLIPPER je kontaktni insekticid i akaricid. Važno je primijeniti ga u što ranijoj fazi napada štetnika jer je djelotvorniji na mlađe razvojne stadije. Smije se upotrijebiti pet puta u vegetacije. Sredstvo je registrirano na povrću te je pogodno za upotrebu u mješovitom nasadu/okućnici.

AZATIN EC je sredstvo na bazi aktivne tvari azadiraktin (neem ulje) dozvoljeno u ekološkoj poljoprivredi, a najbolje ga je koristiti u početku napada štetnika. Maksimalno je dozvoljeno tri primjene godišnje uz razmak tretiranja 7-10 dana.

 

Uz suzbijanje štetnika na agrumima obavezno tretirajte dozvoljenim sredstvima i ostale biljke domaćine u okućnici – šipak, bršljan, loza, ukrasna lozica, aralija…

 

Sredstva koristite poslije leta pčela i u skladu s dozvolom na etiketi.

 

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu.

 

 

 

Tihana Pipinić, dipl.inž.agr.

e-mail: tihana.pipinic@mps.hr

Pripremi za ispis