Uputa međimurskim vinogradarima o mjerama četvrte usmjerene zaštite vinograda nakon cvatnje

Od posljednje upute za treću zaštitu vinograda nakon cvatnje proteklo je 11 dana (14.7. 2023.).

Vrijeme u dosadašnjem dijelu mjeseca srpnja o.g. nije u skladu sa višegodišnjim očekivanjima: u dva navrata ovog mjeseca bilježimo “toplinske udare”: u danima 09.7.-12.7. najviše dnevne temperature u hladovini bile 31,5-31,9°C, te ponovno u danima 15.7.-19.7. u vinogorju svakodnevno mjerimo 30,3-32,4°C (mjesečna je temperatura pritom 1,3°C veća od prosjeka). Ali, pritom je iznadprosječno kišovito i sparno: na mjernom mjestu Železna Gora, u vinorodnoj općini Štrigova, ukupno je u dosadašnjem dijelu mjeseca srpnja izmjereno 138,2 mm! Samo u posljednjih 12 dana oborine nisu bilježene samo u 3 dana, a na istom je mjernom mjestu zabilježeno 109,6 mm oborina! Ukupno mjesečno zadržavanje vlage na biljnim organima traje 9.775 minuta, a vlažnost zraka je zadnjih tjedan dana u rasponu 61-75 % (mjerni uređaj “iMetos” u vinskoj sorti Rajnski rizling)!

Nadalje neće biti sasvim stabilno, nove su oborine uz grmljavinsko nevrijeme još moguće tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana (25.7.-26.7.), a naknadno će najviše temperature zraka biti u rasponu 26-31°C!

 

U poljskim mikro– pokusu na lokalitetu Vučetinec (općina Sveti Juraj na Bregu) nakon šest usmjerenih aplikacija provedenih u razdoblju 13.5.-14.7. 2023. (uz prosječni razmak tretiranja 12,4 dana između kojih je prosječno padalo 52,6 mm oborina) plamenjača (Plasmopara) u razdoblju 16.6.-14.7. uništila >65 % grožđa (netretirano plamenjača)! Naknadno se nakon 3. srpnja o.g. počela razvijati pepelnica (Erysiphe), te je do 22. srpnja uništila >75 % grožđa (netretirano pepelnica) (na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon)! Na netretiranom lišću i grožđu na pojedinim se članovima mikro-pokusa još pojavljuje crna trulež (Guignardia)! U većini članova mikro-pokusa do sredine mjeseca srpnja o.g. je dobivena je uglavnom odlična zaštita protiv navedenih uzročnika bolesti!

Simptome plamenjače pronalazimo uglavnom na lišću bujnijih vinskih sorti, npr. Muškat žuti, Moslavac bijeli ili Šipon, Pinot sivi i dr., na više praćenih lokaliteta u vinogorju (npr. Sveti Urban, Banfi, Železna Gora)!

Vrlo toplo, kišovito i sparno razdoblje tijekom druge polovice mjeseca srpnja i početkom mjeseca kolovoza o.g. još će uvijek pogodovati razvoju kasne plamenjače (Plasmopara), pepelnice (Erysiphe) i crne truleži (Guignardia) na bobicama i(ili) peteljkovini u slabije zaštićenim vinogradima, a ranijih smo sezona ovu pojavu bilježili na dominantnim sortama kasnije epohe dozrijevanja, npr. Moslavac ili Šipon, Rajnski rizling pa čak i Graševini.

 

Tablica 1. Zbroj prosječnih dnevnih temperatura mjereno od 1. travnja do 15. srpnja na mjernom lokalitetu Železna Gora (općina Štrigova) u vinogradu tijekom proteklih trinaest sezona:

Godina Zbroj srednjih temperatura >10°C

(1.4.-15.7.)

2011. 755°
2012. 812°
2013. 730°
2014. 650°
2015. 769°
2016. 742°
2017. 804°
2018. 892°
2019. 719°
2020. 670°
2021. 701°
2022. 788°
2023. 713°

 

 

Prema zbroju srednjih dnevnih temperatura (>10°C) mjereno od početka travnja do sredine srpnja o.g. suma je dosegnula vrijednost 713°C, što je manje od prosjeka tijekom zadnjih 13 godina (749°C) (vidi Tablicu 1.). Stoga tek u prvom tjednu kolovoza očekujemo početak promjene boje kožice boba na nekim sortama grožđa!

 

Ipak, krajem mjeseca srpnja o.g. vinogradare upućujemo na izbor fungicida i njihovih mješavina sukladno ograničenjima zbog mogućeg negativnog utjecaja na početak vrenja i fermentaciju mošta (voditi računa o karencama propisanim za vinske sorte grožđa) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Većina fungicida dopuštenih za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu ima za vinske sorte u pravilu dužu karencu nego za stolne ili jestive sorte grožđa, zbog mogućeg naknadnog negativnog utjecaja na fermentaciju mošta i/ili vinifikaciju! Zbog produljene karence za vinske sorte loze krajem srpnja i(ili) početkom kolovoza više ne preporučujemo miješati sumporne fungicide sa djelatnim organskim tvarima iz skupine ditiokarbamata (npr. metiram). Karenca za vinske sorte grožđa u tom slučaju iznosi čak 56 dana! Djelatna tvar folpet također ima “produženu” karencu za vinske sorte grožđa (K=42 dana)!

 

Djelatne tvari folpet i bakar, osim što primarno suzbijanju plamenjaču vinove loze, imaju pozitivan popratni učinak na neke druge bolesti (npr. pepelnicu, plijesan) pa ih vinogradari u tvornički kombiniranim pripravcima često koriste u mjerama zaštite sredinom ili krajem mjeseca srpnja, a poglavito ako nasade ošteti tuča! Ipak, u u većini zapadno-europskih vinogradarskih država primjena bakra u integriranoj proizvodnji grožđa je ograničena na najviše 3-4 kg čiste djelatne tvari/ha tijekom jedne sezone!

 

Samo u vinskim sortama kasnije epohe dozrijevanja (npr. Graševina, Rajnski rizling, Moslavac bijeli ili Šipon, Cabernet sauvignon) moguće je u narednom razdoblju koristiti kombinirane bakarne fungicide (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

Većina pripravaka za suzbijanje pepelnice grožđa (Erysiphe necator) ima propisanu karencu za vinske sorte od 35 do 42 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

U mladim vinogradima sadnje 2022. i 2023. nastaviti intenzivnu zaštitu protiv plamenjače prema ranijim uputama, a prednost dajemo kombiniranim pripravcima sa preventivnim i kurativnim učinkom pri suzbijanju ove bolesti (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Dodati jedan od organskih ili sumpornih fungicida protiv pepelnice.

 

Moguću primjenu specifičnih botriticida (protiv sive plijesni – Botrytis cinerea) u narednom razdoblju prilagoditi početku promjene boje i/ili mekšanja bobica, terminu planirane berbe grožđa, osjetljivosti dominantnih sorata na parcelama i zabilježenim ili najavljenim meteorološkim uvjetima u narednom razdoblju.

 

U razdoblju nakon 27.6.-18.7. o.g. bilježili smo let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) (na praćenim lokalitetima Trnovčak, Sv.Urban, Vučetinec i Orehovčak), no njihova brojnost nije bila tako naglašena kao protekle 2022. godine). Ali, u tom su razdoblju istovremeno bili vrlo aktivni i cvrčci (Hyalestes, Oncopsis, Orientus, Scaphoideus) – prijenosnici fitoplazmatskih žutica vinove loze (npr. Grapevine flavescence doreé MLO), pa je u proteklom razdoblju  bilo potrebno odabrati djelatne tvari koje istovremeno suzbijanju sve navedene štetne organizme u vinogradima!

VAŽNO: U preporukama nakon cvatnje vinograda (od 20. lipnja i 3. srpnja o.g.) navedene su mjere za iskorjenjivanje zlatne žutice vinove loze (Candidatus Phytoplasma vitis) (Grapevine Flavescence dorée, FD) kojih su vinogradari obvezni na provođenje, a sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019)! Mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice moraju se sprovoditi u čitavom području Međimurskog vinogorja!

Prema iskustvima iz ranijih sezona prirodni prenositelj (vektor) američki cvrčak (Scaphoideus titanus) je nađen u svim vinogradarskim područjima Međimurja! Brojnost vektora je različita od vinograda do vinograda, te ovisi o primjeni insekticida koje vinogradari koriste za suzbijanje drugih štetnika tijekom ljetnih mjeseci (grožđanih moljaca), kada se rokovi tretiranja poklapaju s vremenom suzbijanja američkog cvrčka!

Vinogradarima od sredine mjeseca srpnja o.g. (14.7.) preporučujemo vješati žute ljepljive ploče kako bi se pratila populacija američkog cvrčka (Scaphoideus), te prema potrebi obavilo dodatno tretiranje (samo ako se na jednu ploču tijekom sedam dana krajem srpnja o.g. uhvati barem četiri odrasla oblika ovog štetnika)!

VAŽNO: Ove smo sezone populaciju odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus) započeli pratiti žutim ljepljivim pločama u danima nakon 8. srpnja! Prve odrasle oblike američkog cvrčka (Scaphoideus) zabilježili smo u danima 17.7.-19.7. 2023. (samo na području općine Sveti Juraj na Bregu, i graničnog dijela Štrigove i Sv. Martina na Muri), dok na području Železne Gore, Svetog Urbana i graničnog mjesta Banfi u istim danima odrasli oblici američkog cvrčka još nisu bili zabilježeni! Ove sezone je pojava odraslih oblika američkog cvrčka zabilježena tjedan dana ranije nego prethodnih sezona (tijekom razdoblja 2018-2021. godine prve ulove američkog cvrčka na žute ljepljive ploče u Međimurskom vinogorju smo bilježili u danima 23.7.- 3.8.)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

Flora i korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji, odnosno mora biti pokošena u trenutku tretiranja pesticidima opasnim za pčele.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis