Obavijest proizvođačima krumpira sa područja Gorskog Kotara

Od posljednje preporuke za zaštitu krumpira prošlo je 16 dana. Ovisno o lokalitetu tijekom posljednja dva dana pale su različite količine kiše (tablica 1).

 

Tablica 1.

 

Lokalitet Količina oborina (l/m²) 04.07.-21.07.2023.
Čabar 37,8
Lič 15,06

 

 

Kako je u dane nadolazećeg vikenda najava promjenjiva vremena s mogućnošću novih  oborina preporučamo redovito provjeravati zdravstveno stanje krumpira, te provoditi mjere usmjerene zaštite primjenom fungicida protiv plamenjače krumpira (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).

 

Na plamenjaču krumpira djeluju: Fantic A; Ridomil Gold R; Infinito; Proxanil 450 SC; Revus; Reboot; Ranman 400 SC, Ranman Top, Manamid; Zignal Super; Cymbal Flow; Leimay, Zongruum.

 

Fungicidi koji djeluju na koncentričnu pjegavost su: Difcor, Narita, Argo; Ortiva, Tazer, Zakeo 250 SC, Zaftra Azt 250 SC, Azbany, Aztek 250 SC; Signum; Zignal Super.

 

Fungicid koji djeluje na obadvije navedene bolesti: Zignal Super.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

 

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis