Obavijest proizvođačima žitarica – tretiranje praznih skladišnih prostora i/ili žitarica prije skladištenja

Suzbijanje skladišnih štetnika podrazumijeva preventivne i kurativne mjere. Preventivne mjere treba provoditi kada napada još nema ili je vrlo slab ili kurativno kada postoji napad odnosno posti populacija štetnika u skladištu. U svakom objektu u kojem se čuvaju poljoprivredni proizvodi treba provoditi sistem preventivnih mjera kojim će se spriječiti jača pojava štetnika, a time i provedba kurativnih mjera učiniti nepotrebnom. Preventivne metode uključuju postupke kojima je onemogućen ili otežan ulazak štetnika u skladišne prostore (npr. postavljanje mreža na prozore). Zidovi skladišnih prostora bi trebali biti glatki da se što manje zadržava prašina i bez pukotina u koje bi se mogli skloniti štetnici, a prostori se moraju redovno čistiti. Jedna od osnovnih preventivnih mjera je pravilna priprema skladišta za skladištenje robe tako da se ono očisti, ukloni otpad iz njega kao i zaostale količine uskladištene mase. Uskladištene poljoprivredne proizvode treba čuvati pri nižim temperaturama 10-15°C, a vlagu zrna održavati 11 – 13%. Održavanjem niskih temperatura se smanjuje aktivnost kukaca i usporava njihov razvoj.

 

Prije skladištenja žitarica u skladišta može se provesti vlažna dezinsekcija praznih skladišnih prostora ili se mogu izravno tretirati zrna žitarica prije skladištenja u cilju zaštite od štetnika (kornjaši i moljci) za vrijeme njihovog skladištenja. Primjena na zrno dozvoljena je samo posebnim uređajima za tretiranje žita na pokretnoj traci.

 

ACTELLIC 50 EC (pirimifos-metil)

Za preventivno i kurativno suzbijanje skladišnih štetnika, prije skladištenja pšenice  u količini od 8 ml sredstva na jednu tonu pšenice, uz dodatak 0,5-1 l vode na tonu i to isključivo pomoću uređaja za ravnomjerno tretiranje pšenice na transportnoj traci.

 

 

ACTELLIC DIMNI GENERATOR (pirimifos-metil)

Za primjenu u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda, za suzbijanje štetnika uskladištenih žitarica (pšenice, ječma, zobi, pšenoraži, prosa, sirka, heljde, raži, kukuruza, riže).                        Količina sredstva: jedan dimni generator na 570 m3.  Broj primjena: 2 puta u istom praznom skladištu za uskladištenje žitarica

 

K- OBIOL EC 25 (deltametrin)

Insekticid za suzbijanje skladišnih štetnika na uskladištenim žitaricama i u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda.

IZRAVNA PRIMJENA NA ŽITARICE:

–  2 l sredstva u 33 l vode/100 tona (20 ml sredstva u 330 ml vode/t) pri čemu zaštita uskladištenih žitarica traje 12 mjeseci.

– 1 l sredstva u 16,5 l vode/100 tona (10 ml sredstva u 165 ml vode/t) pri čemu zaštita uskladištenih žitarica traje 6 mjeseci.

Vrijeme primjene: nakon žetve, a pri unošenju žitarica u skladište

Radna zabrana: 24 sata. 48 sati nakon primjene sredstva K-OBIOL EC 25 tretirane žitarice ne smiju se koristiti kao hrana za životinje.

TRETIRANJE POVRŠINA U SKLADIŠTIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA koristi se:

–  za porozne površine (beton): 40-60 ml sredstva u 10 L vode/100 m2

–  za neporozne površine (metal, keramičke pločice): 40-60 ml sredstva u 5 l vode/100 m2. Broj primjena: 1 puta godišnje za tretiranje površina prije unošenja žitarica u skladište uz učinkovitost u trajanju 2 mjeseca.

Radna zabrana: 24 sata. 48 sati nakon primjene sredstva K-OBIOL EC 25 tretirane žitarice ne smiju se koristiti kao hrana za životinje.

 

GRANPROTECT (deltametrin). Primjenjuje se prilikom skladištenja pšenice, ječma, zobi, raži, prosa. Primjenjuje se u količini 1 l/100 tona zrna žitarica uz utrošak od 99 litara, odnosno 2 l/100 tona zrna žitarica uz utrošak od 98 litara. Primjenjuje se mlaznicama niskog tlaka, nakon žetve na transportnoj traci, prije ulaska u skladište.

 

KOFUMIN 308 EC insekticid za suzbijanje skladišnih štetnika prilikom unošenja žitarica (pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž, pir) u skladište ili u praznim skladištima.

 

Prije uskladištenja u količini 10–20 ml sredstva u 480 ml vode/tonu žita.

Sredstvo se primjenjuje metodom izravnog tretiranja zrna posebnim strojem za tretiranje na elevatoru ili na transportnoj traci.

 

U praznim skladištima žitarica (pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž, pir) u količini 60 ml sredstva u 5 l vode/100 m2.

Primjena sredstva provodi se raspršivanjem/prskanjem ravnomjerno po cijeloj površini (zidovi, podovi, stropovi, vrata, grede). Radna zabrana 48 sati.

SILICO SEC (dijatomejska zemlja).

Ubraja se u fizikalne insekticide. Koristi se za suzbijanje skladišnih štetnika i grinja. Oštećuje kutikulu uslijed čega dolazi do gubitka vode iz tijela, te ugibanja od dehidracije. Sastoji se iz 90% nepirogene dijatomejske zemlje  i 10 % silicijeve kiseline. Tretirati treba samo zrnje s manje od 14,5% vlage jer se na vlažnijem zrnu učinak smanjuje.

Koristi se na uskladištenim žitaricama preventivno (prije pojave štetnika) u količini 1kg/t ili kurativno (nakon pojave štetnika) u količini 2 kg/t.

U praznim skladištima, mlinovima, silosima i podnim skladištima koristi se u količini 1 kg/100m² površine.

Dozvoljeno je jedno tretiranje žitarica, 10 tretiranja praznog skladišta i 12 tretiranja mlinova, silosa i podnih skladišta.

 

Prilikom primjene navedenih insekticida strogo se pridržavati uputa o upotrebi i načinu primjene.

 

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis