Obavijest proizvođačima šećerne repe i cikle

Prema višegodišnjim iskustvima prosječno od sredine srpnja do kraja druge dekade mjeseca kolovoza bilježimo jači razvoj najopasnije bolesti lišća šećerne repe – pjegavosti i paleži čiji je uzročnik Cercospora beticola. Tome pridonose ljetne topline i povremeni prodori vlažnih fronti s oborinama nakon kojih bilježimo česte jutarnje rose i/ili magle (sumaglice). Od početka ovog mjeseca na nezaštićenim usjevima cikle pronalazimo prve simptome pjegavosti lista (Cercospora)! Uvjeti za razvoj većeg broja biljnih bolesti u biljnim usjevima i nasadima nadalje su vrlo povoljni, a razlog tome je vruće, sparno i povremeno kišovito razdoblje koje smo bilježili u prvoj polovici mjeseca srpnja o.g. (vidi Tablicu 1.)! Na većini Županijskih mjernih mjesta u prvoj polovici srpnja je zabilježeno više oborina od očekivanog mjesečnog prosjeka!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za primarni razvoj bolesti cikle i šećerne repe u prve dvije dekade srpnja 2023. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 18.7. 2023. u 6.00 h):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  91,2 mm 3.665 minuta 64,00 % 22,65°C
M. Središće 96,8 mm 2.765 minuta 78,97 % 22,94°C
Kotoriba 135,4 mm 2.455 minuta 78,00 % 22,22°C
Donja Dubrava 50,8 mm 8.970 minuta 72,08 % 23,17°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

 

Srpanj je u višegodišnjim prosjecima najtoplije razdoblje u godini na području Međimurja, a vrijeme je tijekom prve polovice ovog mjeseca sukladno očekivanjima: u dva navrata ovog mjeseca bilježimo “toplinske udare”: u danima 08.7.-12.7. najviše dnevne temperature u hladovini bile 31,0-35,2°C, te ponovno od 14.7. svakodnevno mjerimo 30,0-34,8°C. Vrlo vruće i sparno još naredna dva dana s najvišim temperaturama zraka 33°C, a novo grmljavinsko nevrijeme moguće je u sutrašnjim popodnevnim satima (19.7.) s novih više desetaka mm oborina (25-30 mm)! Naknadno u narednim danima do kraja tjedna ponovno ljetne vrućine (29-32°C)! Pritom je sparina vrlo izražena: od početka mjeseca srpnja prosječne su dnevne vrijednosti relativne vlage uz riječne doline najčešće u rasponu 74,2-92,1 %!

 

Stoga smo posebne preporuke posljednjih mjesec i pol dana upućivane tržnim proizvođačima povrtnih tržnim proizvođačima tržnim proizvođačima povrtnih kupusnjača (kupus, kelj, cvjetača, brokula) (19.6. i 10.7. 2023.), krumpira (9.6., 23.6. i 05.7. 2023.), te lukovičastog (06.6., 26.6. i 04.7. 2023.), plodovitog (16.6. i 07.7. 2023.) i korjenastog povrća (mrkva, celer, peršin) (13.6. i 11.7. 2023.)!

U narednom razdoblju zbog toplijih dana (>30°C) s jutarnjom rosom očekujemo i pojavu pjegavosti lišća (Cercospora beticola)! Zbog razlike u temperaturi jutro-dan, očekujemo jutarnje rose!

Prema prognoznom modelu za pojavu ove bolesti (“DIV Pessl”) tek u danima od 23. lipnja o.g. smatramo povoljnim za primarne zaraze nezaštićenih usjeva uzročnikom pjegavosti lišća šećerene repe (Cercospora beticola) – naročito na lokalitetima uz riječne doline Mure i Drave, pa je prvo upozorenje proizvođačima šećerne repe i cikle upućeno krajem lipnja o.g. (29.6. 2023.)!

Stoga u narednom razdoblju proizvođačima šećerne repe i cikle savjetujemo redovito pratiti zdravstveno stanje usjeva i provoditi mjere usmjerene zaštite dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Pjegavost i palež lišća repe (Cercospora) prvo se pojavljuje na poljima gdje se šećerna repa ne uzgaja u preporučenom agrotehničkom plodoredu, odnosno na poljima udaljenim do 100 m od prošlogodišnjih repišta.

Zaštita šećerne repe se obavezno provodi nakon pojave prvih znakova pjegavosti na vanjskoj rozeti lišća, a budući da kritično razdoblje za razvoj ovih bolesti traje narednih 50-60 dana proizvođačima nadalje preporučujemo pregledavati zdravstvenu ispravnost polja, odnosno nakon uočenih znakova nastaviti mjere usmjerene zaštite.

 

Naredne oborine i dominantne ljetne topline uz jutarnje rose i povišenu vlagu zraka mogu pogodovati naknadnom jačem razvoju lisne pjegavosti.

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na fungicide tijekom protekle 2019. i  2018. godine potvrđena je unutar populacije bolesti osjetljivost (umjerena rezistentnost) na strobilurine. Pojedini izolati pokazali su osjetljivost azoksistrobin, piraklostrobin i trifloksistrobin! Izolati Cercospora beticola pokazali su općenito smanjenu osjetljivost na triazolni fungicid tetrakonazol. (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Stoga zbog ranijih i novijih spoznaja o razvoju rezistentnosti ili otpornosti uzročnika pjegavosti lišća šećerne repe na prečesto korištene fungicide iz skupine strobilutina i triazola u našoj zemlji preporučujemo njihovu naizmjeničnu i kombiniranu primjenu. Od površinskih djelatnih tvari dopuštenje za suzbijanje pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora) u našoj zemlji imaju još neki bakreni spojevi (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Koristiti propisane količine ili doze pripravaka, uz utrošak 300-350 litara škropiva/ha.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

U usjevima cikle je zaštita potrebna samo u usjevima iz rano-ljetne sjetve, poglavito ako se takva polja nalaze blizu usjeva cikle iz proljetne sjetve, jer se tada bolest sa odraslih širi na tek mlade biljčice! U tom slučaju preporučujemo preventivno ili prije jače pojave bolesti protiv lisne pjegavosti tretirati registriranim pripravcima uz pridržavanje propisane karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Vrlo su učinkoviti na pjegavosti lišća noviji SDHI fungicidi.

 

Također je potrebno folijarna tretiranje usjeva šećerne repe protiv pojave crne truleži srca zadebljalog korijena vodo-topivim hranjivima s naglašenim sadržajem mikro-hranjiva bor (s folijarnim hranjivima ne miješati bakarne pripravke)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis