Obavijest proizvođačima koštićavog voća s područja Gorskog Kotara

U nasadima šljiva prisutan je i dalje let šljivinog savijača (Cydia funebrana). Ako je od zadnjeg tretiranja prošlo više od 14 dana potrebno je ponoviti zaštitu protiv navedenog štetnika. Za suzbijanje su dozvoljeni:  Affirm opti, Coragen 20 SC, Delegate 250 WG, Voliam i dr.

 

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstava koristiti zaštitnu odjeću.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstva za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis