Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Zadnja preporuka za zaštitu jabuke protiv bolesti bila je prije 14 dana tako da je potrebno ponoviti zaštitu protiv krastavosti i pepelnice s obzirom da je tijekom jutarnjih sati zabilježeno nešto oborina.

Od pripravaka je moguće koristiti neki od dolje navedenih fungicida.

Kaptana:(Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapho 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG)

Metiram: (Polyram) i dr.

Prilikom odabira sredstva birati onaj koji ste do sada najmanje puta koristili.

Kod suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) osim mehaničkog odstranjivati zaraženih izboja moguće je koristiti i pripravke na bazi sumpora. Kod primjene sumpora voditi računa da primjena na temperaturama iznad 25°C može dovesti do fitotoksičnosti.

U nasadima gdje postoji imamo jake napade pepelnice preporuča se primjena pripravaka Luna Experience ili Sercadis plus.

Obavezno provjeriti prema uputama mogućnost miješanja sredstva.

Potrebno je ponoviti i zaštitu protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella). Insekticidi dopušteni: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Moguće je koristiti i biološke pripravke koji je moguće koristiti i u ekološkoj proizvodnji: Madex, Carpovirusine evo, Granupom uz praćenje uputa o primjeni.

I dalje pratiti pojavu crvenog voćnog pauka (Panonicus ulmi) te ostalih grinja jer se za slijedeći tjedan najavljuju visoke temperature. Za sada na pregledanim lokacijama uočavamo pojavu ovog štetnika, no ne u kritičnom broju. Pripravci koji imaju dozvolu: Zoom 11, SC, Shirudo, Vertimec 018SC, Kraft 18 EC, Milbenock, Apache, Nealta, Nissuron 10 WP, Voliam Targo,  Kanemite SC, Flipper.

U ekološkoj zaštiti protiv ovog štetnika, moguće je koristiti pripravke na bazi mineralnog ulja ili pripravak Flipper.

Potrebno je i pratiti pojavu minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella), ulov na feromonima za sada je ispod kritičnog broja.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

 

    Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps
.hr

Pripremi za ispis