Obavijest proizvođačima jabuka

Obzirom na stalne povremene lokalne pljuskove potrebno je nastaviti zaštitu kasnijih sorti jabuka od uzročnika bolesti čađave krastvosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphera leucotricha), te raznih gljivica uzročnika truleži plodova.

Zaštitu izvršiti jednim od fungicida: Captan 80 WG (krastavost, gorka trulež plodova), Luna Experience (krastavost, peplnica, pjegavost), Nativo 75 WG (krastvost, peplnica, koncetrična pjegavost), Bellis (krastvost, pepelnica, skladišne bolesti).

Na pojedinačnim stablima jabuka, na okućnicama, zaražene vrhove pepelnicom preporučamo mehanički odstraniti.

Na našim opažačkim mjestima bilježimo let  savijača kožice ploda (Archips podana), za suzbijanje ovog štetnika primijeniti jedan od slijedećih insekticida: Affirm, Affirm opti, Mospillan 20 SP, Coragen 20 SC i dr.

Pratiti pojavu crvenog voćnog pauka i lisnih uši u nasadu, te ako je potrebno provesti suzbijanje dozvoljenim sredstvima.

Preporučena sredstva primijeniti u vrijeme kada pčele ne lete, te pokositi cvatuće korove  u nasadu!

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

 

 

Pripremi za ispis