Preporuka vlasnicima trajnih nasada oraha

Praćenjem leta orahove muhe (Rhagoletis completa), posljednje tri godine, pokazalo je kako štetnik u RH počinje letjeti u drugoj dekadi mjeseca srpnja (10.-20.07.). Stoga je preporuka voćarima (amateri) da u svrhu praćenja početka leta, postave u nasadima ili solitarnim stablima 3-4 žute ljepljive ploče. Ploče se postavljaju na stabla unutar nasada na pogodnom mjestu u donji dio krošnje (do 2 metra visine) sa osunčane strane stabla.

Vlasnici nasada oraha koji su u Zahtjevu za potporu za 2023. godinu, prijavili mjeru ruralnog razvoja M10.1.12./70.01.01. – KFK, morali su postaviti u nasade feromonske, vizualne ili hranidbene klopke za orahovu muhu (Rhagoletis completa), najkasnije do 30.lipnja, a koje uz redovite preglede i vođenje propisane evidencije, moraju ostati u nasadu do 31.08. tekuće vegetacijske sezone.

Kako bi se dobili što precizniji rezultati početka leta orahove muhe, profesionalnim voćarima se preporučuje postavljanje (uz žute ploče), sintetičkog hranidbenog atraktanta (amonijev karbonat ili amonijev acetat) ili feromonskog mamca koje proizvodi mađarska tvrtka Csalomon. Iskustva iz praćenja leta u protekle tri godine, pokazuju kako je ulov na žute ploče s dodatkom hranidbenog atraktanta bio 3-5 veći od ulova na žutim pločama bez dodatka atraktanta. Nakon postavljanja ljepljivih ploča, potreban je svakodnevni obilazak nasada i pregled uhvaćenih kukaca.

Sukladno biološkim osobinama orahove muhe, istraživanja su pokazala kako mužjaci orahove muhe prvi izlijeću te je za očekivati kako će se u prvom tjednu leta na žutim pločama hvatati uglavnom mužjaci. U svrhu točne determinacije štetnika (specifični prugasti uzorak na krilima), kao i razlikovanja mužjaka i ženki, voćari se upućuju na posjetu web-stranice Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede: https://www.savjetodavna.hr/2022/08/16/orahova-muha-bioloske-osobine-i-metode-zastite/ (www.savjetodavna.hr u rubrici „Aktualno“ Orahova muha-biološke osobine i metode zaštite od 16. kolovoza 2022.).

Preporuka je voćarima da nakon hvatanja prvih ženki, ne treba žuriti sa insekticidnom zaštitom jer je odraslim muhama nakon izlijetanja potreban određeni period (7-10 dana) za ishranu i spolni razvoj te parenje (kopulaciju). Nakon što se u nasadu uhvati prva ženka, prvi insekticidni tretman se može planirati za 10-ak dana. Poradi relativno dugog perioda izlijetanja imaga (više od dva mjeseca), zaštita oraha se obavlja u 2-3 tretmana u razmaku od 10-14 dana što ovisi o vremenskim uvjetima (oborine) kao i ukupnog broja uhvaćenih jedinki na žutim pločama.

Za suzbijanje orahove muhe u RH trenutno nemamo registriran niti jedan insekticidni pripravak, kako u konvencionalnoj/integriranoj tako i u ekološkoj proizvodnji.

Od ostalih štetnika, u nasadima oraha bilježi se intenzivni let jabučnog savijača (Cydia pomonella), orahovog savijača (Cydia amplana), a zabilježena je vrlo značajna nazočnost velike orahove lisne uši (Callaphis juglandis) te velike i male orahove grinje (Aceria tristriata i Aceria erinea), koje mogu napraviti značajne štete. Od insekticidnih pripravaka registriranih za korištenje u konvencionalnoj/integriranoj proizvodnji, za suzbijanje jabučnog savijača u orahu registrirani su pripravci na bazi klorantraniliprola (Coragen 20 SC i Voliam). Za suzbijanje lisnih i štitastih uši, registriran je pripravak na bazi spirotetramata (Movento). Za suzbijanje jabučnog i kestenovog savijača te lisnih uši na orahu, registrirani su pripravci na bazi deltametrina (Decis 100 EC, Rotor Super, Demetrina 25 EC i Deltagri.) te pripravak Scatto s napomenom kako se posljednji pripravak koristi od formiranja plodova do fenofaze postizanja karakteristične veličine ploda (BBCH 70-79). Navedeni pripravci nisu registrirani za suzbijanje orahove muhe ali će njihova primjena u individualnom programu zaštite, djelovati i na smanjenje populacije orahove muhe (sporedni učinak – eng. side effect).

 

 

 

U nasadima velike visine i volumena krošnje, u svrhu smanjenja količine škropiva uz insekticid se može dodati i biljni proteinski mamac (Buminal). U slučaju korištenja biljnog proteinskog mamca, nije potrebno tretirati cijelu krošnju već samo donju polovinu, čime će imaga orahove muhe biti privučena u donje dijelove te biti izložena djelovanju insekticida.

Ekološkim proizvođačima oraha preporučuje se obavljanje 2-3 tretmana protiv prethodno navedenih štetnika uz korištenje pripravaka na bazi spinosada (Laser) i cydia pomonella granulovirusa (Carpovirusine evo 2) uz dodatak biljnog proteinskog mamca (Buminal). Istraživanja su pokazala kako pripravak Laser ima dosta dobro sporedno djelovanje i na orahovu muhu.

Napomena proizvođačima: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/).

 

dr.sc. Tihomir Validžić

tihomir.validzic@mps.hr

Pripremi za ispis