Obavijest vinogradarima

Iako je  od preporuke protiv plamenjače (Plasmopara viticola ) i pepelnice (Uncinula necator) prošlo samo 8 dana, zbog fenofaze pred  zatvaranja grozda u vinogradima ranijih sorti cvatnje, potrebno je izvršiti zaštitu protiv uzročnika truleži (Botrytis cinerea) i primijeniti jedan od fungicida: Switch 62,5, Teldor SC 500, Cantus, Pyrus 400 SC.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis