Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Posljednja uputa tržnim proizvođačima krumpira upućena je prije dvanaest dana (23.6. 2023.). U proteklom je razdoblju započelo vađenja ranih sorata konzumnog krumpira, ali cimu sorti srednje duge i kasnije vegetacije namijenjene skladištenju treba redovito zdravstveno pregledavati i provoditi mjere usmjerene zaštite.

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika krumpira u proteklom mjesecu lipnju 2023. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  77,2 mm 7.210 minuta 63,00 % 20,43°C
Mursko Središće 79,8 mm 8.575 minuta 77,27 % 20,19°C
Kotoriba 166,8 mm 9.285 minuta 77,00 % 19,91°C
Donja Dubrava 82,6 mm 15.595 minuta 72,89 % 20,41°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

 

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti i štetnika krumpira u prvom tjednu srpnja 2023. godine na lokalitetima zapadnog dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju (do 05.7. 2023. u 6.00 h):

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna vlažnost zraka Prosječna temperatura zraka
Železna Gora  17,2 mm 1.350 minuta 74,00 % 19,63°C
Mursko Središće 28,2 mm 730 minuta 84,75 % 20,02°C
Kotoriba 82,0 mm 930 minuta 85,00 % 19,48°C
Donja Dubrava 28,4 mm 1.925 minuta 78,10 % 20,33°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

 

U protekla je dva tjedna zabilježeno toplo, sparno i od 23. lipnja o.g. iznadprosječno vlažno (kišovito) meteorološko razdoblje: u središnjem je dijelu Međimurja u proteklih 12 dana zabilježeno oko 110 mm oborina (u srpnju je u proteklih nekoliko dana na većini mjernih mjesta zabilježeno velika razlika u količini oborina, od 17,2 mm u zapadnom dijelu do 82,0 mm u istočnom dijelu Županije – vidi Tablicu 2.) (u središnjim je dijelovima Međimurja istovremeno zabilježeno od 25 do 50 mm)! Jutros je zabilježena magla. Naviše su dnevne temperature zraka zadnjih dana lipnja i početkom srpnja o.g. bile u rasponu od 23,7 do 31,7°C a vlažnost zraka uz riječne doline 68,5-95,7 %! Slično vrijeme očekujemo u narednim danima: najviše će temperature zraka biti u rasponu 23-28°C, ali neće biti sasvim stabilno jer su nove oborine moguće tijekom naredne noći (05./06.7.)! Početkom idućeg tjedna očekujemo rast dnevnih temperatura na vrijednosti 31-33°C! Zabilježene oborine u proteklih tjedan dana (i moguće danas popodne) pogoduju razvoju gomolja krumpira (na svim sortama krumpira)!

Uvjeti za razvoj dominantnih bolesti cime krumpira (Phytophthora, Alternaria) u proteklom su razdoblju bili vrlo povoljni – naročito na lokalitetima u središnjem i istočnom dijelu Županije gdje je proteklih dana padalo značajno više oborina nego u središnjim i zapadnim mjernim mjestima (vidi Tablicu 1. i Tablicu 2.)! U razdoblju nakon 26. lipnja o.g. bilježimo veći broj optimalnih dana za razvoj krumpirove plijesni ili plamenjače (Phytophthora) i koncentrične pjegavosti (Alternaria)!

Zdravstvenim pregledima cime krumpira na više lokaliteta u središnjem dijelu Međimurja u proteklom razdoblju je ocijenjeno različito: cima nekih sorti jače oštećeno od visokih temperatura zabilježenih u danima 18.6.-23.6. 2023. (npr. Riviera, Primabelle, Adora), dok je zdravstveno stanje cime ostalih sorti još uvijek zadovoljavajuće (npr. Memphis, Prince, Camelia, Rashida, Rosi i dr.). U poljskom mikro-pokusu u Murskom Središću zdravstveno stanje cime na dijelovima gdje su primijenjene visoko djelotvorne tvari protiv plamenjače (Phytophthora) i koncentrične pjegavosti (Alternaria) sa folijarnim bio-stimulatorima i naknadno s makro– i mikro– hranjivima je dobro (ukupno je od 26.5.-24.6. 2023. provedeno četiri usmjerenih aplikacija) (+ dva dodatna tretiranja mikrobiološkog pripravka)!

VAŽNO: U proteklom mjesecu lipnju ukupno su zabilježeni nešto povoljniji uvjeti za razvoj koncentrične pjegavosti (Alternaria) nego plamenjače (Phytophthora), ali je u prvoj polovici proteklog mjeseca plamenjača uništila nezaštićena polja krumpira! U proteklih je mjesec dana na netretiranom dijelu cime u osjetljivih sorti (npr. na sorti krumpira Canberra, Lucinda) navedena bolest (Alternaria) uništila >65 % cime! Dnevne su vrijednosti prognoznog modela “TomCast” posljednjih mjesec dana najčešće 2-3, pa njihova ukupna suma u tom razdoblju iznosi čak 53 (nakon svake sume 15-25 potrebno je ponoviti zaštitu cime kod osjetljivih sorti krumpira)!

 Na sortama stolnog krumpira srednje-kasnije epohe dozrijevanja (npr. Camelia, Bellarosa, Vineta, Memphis, Manitou, Lucinda, Esmee, Rosi i dr.) i usjevima za industrijsku preradu (“čips”) (npr. Arsenal, Opal i dr.) nadalje treba provoditi redoviti zdravstveni nadzor i poduzimati usmjerene mjere zaštite!

Razmake između aplikacija u narednom preporučujemo provoditi svakih 10-12 dana!! Nadalje preporučujemo kombinirati jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički “miješane” pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!!

 

U posljednjih tjedan dana bilježimo i pojačanu “aktivnost” odraslih oblika druge (ljetne) populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), a proteklih dana pronalazimo i brojnija jajna legla štetnika! Pri vrlo toplom vremenu i temperaturama 25°C razvoj jaja krumpirove zlatice traje vrlo kratko (5 dana), pa preporučujemo redovito pratiti masovniju i pojavu ličinki iz odloženih jaja, te provoditi njihovo usmjereno suzbijane!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr). Nešto bolja učinkovitost očekuje se primjenom pripravaka iz skupine diamida, semikarbazona i spinosina. Dobro je kombinirati navedene skupine insekticida!

Također, na većini lokaliteta ponovno bilježimo ljetnu pojavu odraslih oblika zelene štitaste stjenice (Nezara viridula) i njihovih ličinki! Protekle su godine jače populacije ovog štetnika naknadno zabilježene tijekom i krajem ljeta na nekim povrtnim vrstama (rajčica, paprika, grah, krastavci, tikvice)!, a ove sezone je već zabilježena njihova štetnost sredinom lipnja! Jaču najezdu ovih stjenica očekujemo na krumpirišta u blizini soje!

 

Zbog opasnosti insekticida na pčele, primjenu obavljati u kasnijim večernjim satima kada pčele ne lete!

Dodatna zaštita pčela i divljih oprašivača: Sukladno Zakonu o održivoj primjeni pesticida (NN 46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidom opasnim za pčele, profesionalni proizvođači moraju prije obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama u propisanom roku.

 

Preporučujemo i dodavati folijarna hranjiva topiva u vodi s naglašenim sadržajem kalija i mikro-hranjiva, naročito na parcelama i sortama krumpira koja se planiraju ujesen skladištiti!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis