Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da  i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv

uzročnika  pepelnice ( Erysiphe necator) i peronospore (Plasmopara viticola),  vodeći računa o razmacima tretiranja te o zadnje provedenoj zaštiti ( potrebno je izmjenjivati fungicide iz različitih skupina da ne dođe do rezistentnosti).

 

Protiv uzročnika pepelnice moguće je primijeniti pripravke prema zadnjim preporukama ( 07.06. 2023) a između dva tretiranja uputno je provoditi zaprašivanje vinograda nekim od sumpornih prašiva (  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ ).

 

Protiv uzročnika peronospore moguće je primijeniti pripravke prema zadnjim preporukama ili

  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Zaštitu provesti prije najavljenih oborina.

 

 

 

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

 

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

 

 

                                                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

                                                                                marina.kocijancic@mps.hr

Pripremi za ispis