Obavijest vinogradarima

Zbog najavljenih oborina sljedećih dana vinogradare savjetujemo da izvrše ponovnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Zaštitu od plamenjače vinove loze moguće je napraviti jednim od pripravaka: Pergado F, Mikal Premium, Mikal Flash, Ampexio, Curzate F, Forum Star, Orvego, Orondis.

Protiv pepelnice mogu se koristiti: Dynali, Topas 100 EC, Folicur EW 250, Nativo, Talendo, Stroby, Luna epxperience.

Za suzbijanje sive plijesni mogu se koristiti: Switch i Teldor.

Na feromonskim lovkama za praćenje populacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) bilježi se ulov štetnika iznad gospodarskog praga štetnosti te se preporuča provesti zaštita jednim od pripravaka: Affirm, Laser, Radiant, Mimic, Vertimec 018 EC.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu.

 

Srećko Bošković mag.ing.agr.

srecko.boskovic@mps.hr

Pripremi za ispis