Obavijest proizvođačima koštićavog voća sa područja Gorskog Kotara

U šljivicima je prisutan let šljivinog savijača (Cydia funebrana). Za njegovo suzbijanje dopušteni su insekticidi: Affirm opti, Coragen 20 SC i Delegate 250 WG i dr.

 

Vremenske prilike pogoduju pojavi lisnih ušiju, savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada i po potrebi primijene insekticid. Za suzbijanje može se upotrijebiti jedan od sljedećih pripravaka: Mospilan 20 SG (trešnja, višnja, šljiva), Movento (šljiva, trešnja), Pirimor 50 WG (šljiva, višnja), Teppeki 500 WG (šljiva).

 

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis