Obavijest ratarima

Suncokret je ovisno o vremenu sjetve uglavnom u fazi butonizacije. Obzirom na stalnu izmjenu sunčanih i kišnih sati potrebno je izvršiti zaštitu protiv bolesti kao što su bijela trulež suncokreta (Sclearotinia scleritiorum), crna pjegavost suncokreta (Phoma sp.), koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), siva plijesan (Botrytis cinerea), siva pjegavost stabljike (Diaphorte helianthi).

 

Za suzbijanje navedenih bolesti primijeniti jedan od fungicida: Pictor, Pictor active, Folicur EW 250, Neoram WG.

 

Pregledom nasada utvrđena je prisutnost lisnih uši. Kritičan broj je ako se na rubovima parcela utvrdi 10% zaraženih biljaka. Zaštitu napraviti jednim od dozvoljenih insekticida: Mospilan 20 SP, Flipper i dr.

 

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom, ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email: marijana.milusic@mps.hr

Pripremi za ispis