Obavijest proizvođačima jabuke

U nasadima jabuka prestala je opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), a za kišovitih dana je moguće sekundarno širenje bolesti u voćnjacima s vidljivim simptomima.

Voćarima preporučamo da redovito obavljaju zaštitu plodova jabuke preventivnim, kontaktnim pripravcima, a razmaci između tretiranja ovise o količini oborina i ispiranju sredstva.

Za zaštitu mogu koristiti kontaktne pripravke na bazi kaptana ili metirama.

Za zaštitu od pepelnice mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora, a u nasadima s jačim napadom pepelnice jabuke preporučamo koristiti  pripravke kao što su Sercadis plus, Luna experience, Revyona i slični.

 

Pripravci na bazi kaptana daju preventivnu zaštitu i od gorke truleži plodova, a  Luna Experience od koncentrične pjegavosti plodova jabuka.

 

U nasadima jabuka bilježimo let jabučnog savijača i savijača kožice ploda. Za njihovo suzbijanje mogu se koristiti insekticidi Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i slični.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis